Joycehidding.jouwweb.nl
Home » 6. Attituden

6. Attituden

Niveau 1

De student onderkent het belang van contact met opvoeders.

 

Goed contact met de opvoeders is belangrijk
Als leraar ben je verantwoordelijk voor het leerproces van kinderen. Ik vind dat je daarbij ook de ouders nodig hebt. Ouders zijn betrokken bij hun kinderen en horen ook te weten hoe het gaat met de ontwikkeling van het kind. Daarnaast kan ik een leerling beter begrijpen als ik weet hoe de thuis situatie. Door goed contact te onderhouden met opvoeders kun je de ontwikkelingen delen met elkaar en hier heeft de leering uiteindelijk profijt van.
Ik heb een artikel gevonden dat het belang van goed contact met ouders benadrukt. Dit artikel sluit aan bij mijn mening en is te lezen op de pagina bewijs belang contact opvoeders.

           

Niveau 2

De student is zich bewust van zijn rol in de contacten met opvoeders.

 

Ik ben mij bewust van mijn rol in de contacten met opvoeders
Bij attituden niveau 1 van deze competentie heb ik beschreven dat goed contact met ouders ontzettend belangrijk is. Mijn rol als docent is dat ik ervoor moet zorgen dat ik het contact onderhoud met opvoeders. Ik zorg dat ik informatie verschaf aan de ouders en hen op de hoogte houd van de gebeurtenissen in de klas en de ontwikkeling van het kind. Betrokkenheid van ouders is namelijk belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Hoe ik als leerkracht dat kan bevorderen beschrijf ik een samenvatting van hoofdstuk 10 uit het boek Vakbekwaam onderwijzen. De samenvatting is te lezen op de pagina bewijs rol leerkracht in contact met opvoeders.

 

 

Niveau 3

De student is zich bewust van het belang om educatieve partners bij de school en het onderwijs te betrekken.  

 

Ik ben mij bewust van het belang om educatieve partners bij de school en het onderwijs te betrekken
Bij kennis niveau 3 heb ik aangetoond wat educatief partnerschap inhoudt. Niet iedereen hecht evenveel waarde aan dit partnerschap, zo bleek uit de discussie tijdens de 'Avond van het onderwijs'. Van deze discussie heb ik een overzicht van de argumenten en heb ik ook mijn mening gegeven. Dit is te lezen op de pagina bewijs avond van het onderwijs: ouder-leraar relatie. Wanneer de leerkracht samenwerkt met de ouders worden de leerresultaten positief beïnvloed. Onderwijs is meer dan kennisoverdracht, maar heeft ook een opvoedkundige taak wat zij samen met de ouders vervult. De belangen van educatief partnerschap staan beschreven op de pagina bewijs belang educatief parnterschap. Uit het filmpje Oudergesprek van leraar24.nl blijkt met een praktijkvoorbeeld nogmaals dat wanneer er een goede samenwerking tussen ouders en leraren is de schoolprestaties vooruit gaan.


Helaas blijkt dat het nog lang niet overal lukt om een partnerschap met elkaar aan te gaan. Uit het artikel 'Onbegrip ouders en leraren blijft' blijkt dat veel conflicten en slechte samenwerking voorkomt uit verschillende verwachtingen. Als ik een eigen groep heb zal ik dan ook aan het begin van het jaar om de tafel zitten met ouders om naast kennis te maken ook de verwachtingen uit te spreken en afspraken te maken.