Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Groep 8 Joop Westerweelschool

Groep 8 Joop Westerweelschool

Tijdens het 1e semeseter van het schooljaar 2011-2012 heb ik stage gelopen op de Joop Westweerlschool in Amsterdam, West.  De stage heb ik gelopen in groep 8 waar Ruud Starke mijn mentor was. 
Saskia Dekker was mijn opleider in de school.

 

Hieronder zie je in het schema welke lessen ik onder zijn begeleiding gegeven heb. Per dag heb ik ook een evaluatieverslag van de dag gemaakt waarin ik de lessen en het verloop van de dag evalueer.
Per les is ook aangegeven of ik deze les zelf heb ontwikkeld of dat ik de les vanuit een methode heb gegeven. De lesvoorbereidingen die bij de lessen horen kun je vinden op de pagina Lesvoorbereidingen en evaluaties. Bij de lessen waar ik een werkblad heb gemaakt kun je het werkblad ervan vinden door erop te klikken en een overzicht van al het zelfgemaakte lesmateriaal vind je op de pagina Werkbladen
 

Datum Activiteit/gegeven les Methode/eigen les
  20-9 Kennismaken + observeren  Eigen les kennismaking
  26-9 Studiedag Handelingsgericht werken  
  27-9 Les Begrijpend Lezen Tekst verwerken studiegoed 10 Water
  27-9 Les Aardrijkskunde Wijzer door de wereld les 2.1
  03-10 Les Begrijpend Lezen Tekst verwerken studiegoed 11 Lucht
  03-10 Dans - krakeling observeren  
  03-10 Les Aardrijkskunde Wijzer door de wereld les 2.2 Wereldsteden
Woordclusters metropool en sloppenwijk
  03-10 Toets taal actief nakijken  
     Evaluatieverslag 03-10-2011  
  04-10 Les Rekenen De wereld in getallen taak 33; zelfstandig afmaken
  04-10 Bezoek aan Krakeling voorstelling  
  04-10 Les Gym observeren  
  04-10 Les Taal, spelling Taal Actief Spelling 2.2
  Evaluatieverslag 04-10-2011  
  10-10  Les Rekenen observeren stagedocent  Stagedocent: Wereld in getallen Taak 36;
  10-10  Les Taal  Taal Actief 2R3 2VR - zonder voorbereiding
  10-10  Les Begrijpend Lezen  Tekst verwerken studiegoed 12 - kernzin
  10-10 Les Aardrijkskunde Wijzer door de wereld les 2.3 Kleurrijk continent
Filmpje Beeldbank Columbus + plaatje kolonies Amerika
  10-10 Les Verkeer Wijzer door het Verkeer 2.1 - zonder voorbereiding
   Evaluatieverslag 10-10-2011  
  11-10 Dans - krakeling les observeren  
  11-10 Gym observeren  
  11-10 Les Taal, spelling Taal Actief Spelling 2.5 en 2.6
  11-10 Les Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Superhelden - kinderboekenweek
  11-10 Les Rekenen Wereld in getallen Taak 32
  Evaluatieverslag 11-10-2011  
 24-10 Les Rekenen  Wereld in getallen Taak 39 4 t/m 7 - stagebezoek
 24-10 Les Taal, Spelling  Taal actief, spelling werkwoordpakket
 24-10 Les Verkeer  Wijzer door het verkeer 2.2
24-10 Les Begrijpend lezen Tekst verwerken studiegoed 14 - leessignalen
24-10 Les Aardrijkskunde Wijzer door de wereld 2.4
  Verslag stagebezoek Saskia Dekker  
  Evaluatieverslag 24-10-2011  
25-10 Les Rekenen Wereld in getallen Taak 39 1 t/m 3
25-10 Les Gym observeren o.l.v. gymdocent
25-10 Les Taal Taal actief 2R4 2V4
25-10 Les Nieuwsbegrip Steve Jobs + eigen app ontwerpen
  Evaluatieverslag 25-10-2011  
31-10  Les Rekenen Wereld in getallen Taak 41 + eigen Rekenquiz
31-10  Les Taal Taal Actief 3.5
31-10  Les Aardrijkskunde Wijzer door de wereld: eigen les samenvatting maken
31-10  Les Begrijpend lezen Tekst verwerken studiegoed 16
31-10  Les Energie besparen observeren o.l.v gastdocenten
   Evaluatieverslag 31-10-2011  
01-11  Les Rekenen Wereld in getallen Taak 41
01-11  Les Taal Les Taal Actief 3.7
01-11  Les Gym observeren o.l.v gymdocent
01-11 Les Nieuwsbegrip Groente en fruit
01-11 Les Geschiedenis Wijzer door de tijd 2.3
01-11 Les Spelling Taal Actief spelling 3.2
01-11 Les Engels eigen les: brief aan de kerstman
  Evaluatieverslag 01-11-2011  
14-11  Les Rekenen Wereld in getallen Taak 46
14-11 Les Taal Taal Actief 3R7 3V7
14-11  Les Spelling Taal Actief Spelling 3.3
14-11 Les Begrijpend lezen   Tekst verwerken studiebeter 3
14-11 Les Engels eigen les: brief aan de kerstman
14-11 Les Geschiedenis  Wijzer door de tijd 3.1
  Evaluatieverslag 14-11-2011   
15-11 Les Rekenen  Wereld in getallen Taak 48
15-11 Les Gym observeren  o.l.v. gymdocent
15-11 Les Taal  Taal Actief 3R9 3V9
15-11 Toets Nieuwsbegrip Nieuwsbegrip begintoets B2, C1
15-11 Les Spelling  Taal Actief Spelling 3.4
15-11 Toets Engels  o.l.v. 'inval docent'
15-11 Les Aardrijkskunde Wijzer door de wereld 3.1
  Evaluatieverslag 15-11-2011  
21-11 Les Rekenen  Werkblad Breuken 
21-11 Les Taal toets voorbereiden toets taal actief 3
21-11 Les Spelling Werkblad werkwoorden
21-11 Les Begrijpend lezen Cito taak taal 4 2011
21-11 Les Aardrijkskunde Wijzer door de wereld 3.2
  Evaluatieverslag 21-11-2011  
28-11 Les Rekenen Wereld in getallen Taak 53 
28-11  Les Taal Taal Actief les 4.4
28-11 Les Spelling Taal Actief Spelling les 4.2
28-11 Les Begrijpend lezen Tekst verwerken Studiebetere 6
28-11 Les Aardrijkskunde Wijzer door de wereld 3.3
  Evaluatieverslag 28-11-2011  
29-11 Les Rekenen  
29-11 Les Taal  
29-11 Les Nieuwsbegrip  
29-11 Les Geschiedenis  
  Evaluatieverslag 29-11-2011  
05-12-2011 Sinterklaas vieren  
  Evaluatieverslag 05-12-2011