Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Werkbladen

Werkbladen

Tijdens de stage op de Kinkerbuurtschool heb ik verschillende werkbladen gemaakt en gebruikt tijdens de gegeven lessen. Hieronder staan deze per vak ingedeeld. Wanneer ik ook ander materiaal heb gebruikt om de les/het werkblad te ondersteunen is dit ook aangegeven. Je kunt het werkblad zien door erop te klikken. De lesvoorbereidingen die erbij horen zijn de vinden bij de pagina Lesvoorbereidingen.

 

Taal

 

Werkbladen

Overig Materiaal

Invulformulier: gedicht de leeuw is los

Gedicht de leeuw is los

Nakijkblad + vragen gedicht de leeuw is los

Gedicht mijn tante Bets

Invulformulier: gedicht de sprookjesschrijver

Gedicht de sprookjesschrijver

Nakijkblad + vragen gedicht de sprookjesschrijver

Rijmschema’s

Invulformulier: gedicht het geheim van de dichter

Gedicht het geheim van de dichter

Nakijkblad + vragen het geheim van de dichter

 

Invulformulier: gedicht kleine krielkip

Gedicht kleine krielkip

Nakijkblad + vragen gedicht kleine krielkip

 

Klankgroepen 1

 

Klankgroepen 2

 

Klankgroepen 3

 

Verkleinwoorden

Woordzoeker verkleinwoorden

Nakijkblad verkleinwoorden  

Woordenboek gebruiken 1

 

Woordenboek gebruiken 2

 

 

Begrijpend lezen

 

Werkbladen

Overig Materiaal

De haas en de schildpad

Verhaal de jongen die niet handig was

De nieuwe kleren van de keizer

 

 

Rekenen

 

Werkbladen

Overig Materiaal

Verhaalsommen keer en delen

 

Delen met de getallenlijn

 

Moeilijke deelsommen

 

Werkblad Meten

Rekenquiz meten in groepjes

  Meten geheugensteuntje

 

Rekenquiz meten individiueel

 

Overig

 

Werkbladen

Overig Materiaal

Chinees schrijven

 

Chinese nachtegaal, muziek

Sprookje de Chinese Nachtegaal

Ruiken (proefjes doen)

 

 

Drama kaartjes personen

 

Drama kaartjes dieren

  Drama kaartjes uitbeeldestafette