Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Lesvoorbereidingen en evaluaties

Lesvoorbereidingen en evaluaties
Tijdens de stage op de Brede School de Kinkerbuurt heb ik verschillende lessen gegeven. De lessen heb ik voorbereid in het formulier van de PABO. Op het formulier is ook de evaluatie en reflectie ten aanzien van de les ingevuld.
Tijdens de stage heb ik voor verschillende vakgebieden lessen gemaakt. Door op de titel/onderwerp van de les te klikken zie je lesvoorbereiding verschijnen. Een aantal van de lessen zijn lessen met methode en een aantal zonder methode. Voor de lessen zonder methode heb ik zelf materiaal ontwikkeld. Het materiaal kun je zien door erop te klikken.
Voor een aantal lessen heb ik daarbij werkbladen gemaakt, als verwerking voor de leerlingen. Al deze werkbladen zijn op de pagina Werkbladen te vinden.

 

Taal

 

Les Gedichten

 • Gedicht de leeuw is los
 • Gedicht de leeuw is los invulformulier
 • Gedicht de leeuw is los nakijkblad + vragen
 • Gedicht de sprookjesschrijver
 • Gedicht de sprookjesschrijver invulformulier
 • Gedicht de sprookjesschrijver nakijkblad + vragen
 • Gedicht het geheim van de dichter
 • Gedicht het geheim van de dichter invulformulier
 • Gedicht het geheim van de dichter nakijkblad + vragen
 • Gedicht kleine krielkip
 • Gedicht kleine krielkip invulformulier
 • Gedicht kleine krielkop nakijkblad + vragen
 • Gedicht mijn tante Bets

 Les Gedichten 2

 •   Rijmschema’s

 Les Klankgroepen 1 + evalutie

 •   Werkblad Klankgroepen 1

Les Klankgroepen 2

 

 • Werkblad Klankgroepen 2

Les Klankgroepen 3

 • Werkblad Klankgroepen 3

Les Taalvorming Fietsen 1
Les Taalvorming Fietsen 2

 Les Verkleinwoorden 1+ evaluatie

 • Werkblad Verkleinwoorden
 • Nakijkblad Verkleinwoorden
 • Woordzoeker Verkleinwoorden

  Les Woordenboek gebruiken 1 + evaluatie

 • Werkblad Woordenboek gebruiken 1

Les Woordenboek gebruiken 2 + evaluatie

 • Werkblad Woordenboek gebruiken 2 

 

Begrijpend lezen

  Les Begrijpen Lezen (voorlezen) + evaluatie

 • Verhaal De jongen die niet zo handig was
 • Verhaal De haas en de schildpad
 • Werkblad De haas en de schildpad
 • Verhaal De nieuwe kleren van de keizer
 • Werkblad De nieuwe kleren van de keizer

   

 Rekenen  

Les Inverse eigenschap keer en deelsommen

 • Werkblad Verhaalsommen keer en delen

 Les Meten

 • Rekenquiz Meten groepjes
 • Werkblad Meten
 • Rekenquiz Meten individueel

  Les Rekenrijk 5a Blok 4 les 3

 • Digibord keersom vogels
 • Digibord keersom voetballen
 • Digibord keer en deelsom bananen

Les Rekenrijk 5a Blok 2 Les 8 + evaluatie 

Les Rekenrijk 5a Blok 3 les 6 + evaluatie

 • Werkblad Delen met getallenlijn (ondersteuning Rekenrijk 5a Blok 3 les 6)
 • Werkblad Moeilijke Deelsommen (ondersteuning Rekenrijk 5a Blok 3 les 6)

  

Creatieve lessen

 

Les Chinees schrijven

 • Werkblad Chinees schrijven

 

Les Egypte: Maskers maken 1 + evaluatie
Les Egypte: Maskers maken 2

 

Les Kerstplacemat maken

 

 

 Overig  

 

Les Chinese Nachtegaal

 • Sprookje de Chinese Nachtegaal
 • Werkblad bij muziek de Chinese Nachtegaal

 

Les Drama: uitbeelden

 • Drama kaartjes uitbeeldestafette
 • Drama kaartjes partner zoeken – personen
 • Drama kaartjes partner zoeken – dieren

 

 Les Geschiedenis: Verhaal vertellen Jozef en de Farao

 

 Les Ruiken: proefjes doen + evaluatie

 

 • Werkblad Ruiken