Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Vakdidactisch dossier

Vakdidactisch dossier

 

 Voor leerpraktijk heb ik de geschiedenismethode Bij de Tijd bestudeerd. 
 Het volledige verslag hiervan kun je zien door te klikken op Bij de Tijd
 Hierbij heb ik mij vooral gericht op de stof voor groep 8.

 

   

Samen met 3 andere klasgenootjes hebben bij de geschiedenis methodes Tijdstip, Wijzer door de Tijd, Brandaan en Bij de Tijd onderzocht. We hebben allen 1 methode bestudeerd en deze met elkaar vergeleken. Dit hebben wij ook aan de klas gepresenteerd bij leerpraktijk. Ons volledige verslag van de vergelijkingen is hier te lezen.

 


Bij het vak coaching heb ik een andere klasgenoot die ook docent lichamelijke opvoeding is een presentatie gemaakt over bewegingsonderwijs. De inhoud en de presenatie kun je hier zien.

 

 

 

Bij leerprakrijk hebben verschillende medestudenten onderzoek gedaan naar methodes. Een aantal daarvan vond ik erg interessant en heb ik gevolgd. Door de verslagen te lezen ben ik op de hoogte van de verschillende methodes. Hieronder zijn de verschillende verslagen te vinden die voor mij interessant en leerzaam waren. Door erop te klikken kun je de verslagen erover lezen.

 

Schrijfmethodes   Natuur en techniekmethodes   Taalmethodes      Rekenmethodes          Muziekmethodes

                                        

 

Naast de verschillende bestuderingen en vergelijkingen van de methodes heb ik mij ook verdiept in didactische vormen als cooperatief leren, meervoudige intelligentie en samenwerkend leren. Deze vormen passen bij mij als docent en bij mijn onderwijsvisie. Ook zijn een aantal van deze didactieken behandeld bij leerpraktijk. Mijn medestudenten hebben hier een verslag over gemaakt, welke ook voor mij nuttig waren om te lezen. Ik gebruik de onderstaande verslagen/onderzoeken/informatiestukken om snel informatie te krijgen als ik iets wil weten over een bepaalde didactiek.

 

Didactiek/onderzoek Informatiebron
Coöperatief leren Brochure koks gesto 
Coöperatief leren medestudenten
Coöperatief leren medestudenten 
Samenwerken leren onderzoek Handboek leerlingbegeleiding - Jos van der Linden, Jacques Haenen
Effectief leren Effectief leren - Sebo Ebbens
Meervoudige intelligentie Brochure koks gesto 
Verhalend ontwerpen medestudenten
Onderzoekend leren  medestudenten
GIP model Gezelschap der Onderwijsconsulenten - Saskia Dekker
Handelingsgericht werken Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam - Noelle Pameijer
Tanja van Beukering en Sonja de Lange
Onderzoek Lezen en leesbevordering Stichting Lezen - Nienke de Vries
Onderzoek Woordenschat ontwikkeling

SLO - Nationaal Expertisecentrum leerplanontwikkeling
Helge Bonset en Mariëtte Hoogeveen

 

Tijdens de stage in groep 8 heb ik gewerkt met een aantal methodes. Daarbij heb ik de handleidingen bestudeerd en de belangrijke uitgangspunten en werkwijzen in een samenvatting opgeschreven voor enkele methodes. De methodes Taal Actief en Wereld in getallen hebben ook een zeer uitgebereide brochure welke ik ook gebruikt heb.

 

       Taal Actief              de Wereld in getallen          Wijzer door de wereld       Wijzer de tijd (door medestudent voor onderzoekje)

 

                         

 

Brochure Taal Actief        Brochure de Wereld in getallen