Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Zelfevaluatie

Zelfevaluatie

Voor het 1e, 2e en slotassessment heb ik een zelfevaluatie gemaakt. Deze drie stukken beschrijven mijn ontwikkeling tijdens de opleiding aan de pabo. Mijn 1e zelfevaluatie heb ik gemaakt op 26-10-2010 voor het 1e assessment. Voor het 2e assessment heb een nieuwe zelfevaluatie geschreven op 10-06-2011. De laatste zelfevaluatie, voor het slotassessment heb ik geschreven op 21-11-2011. Om een indruk te krijgen van de zelfevaluaties kun je de conclusies lezen die hieronder beschreven zijn. De volledige zelfevaluaties zijn te lezen door op de link te klikken.

 

Conclusie: een goed begin is het halve werk

Door mijn positieve houding tijdens de stage heb ik een goede start gemaakt. Ik heb veel aandacht besteed aan het voorbereiden van de lessen en dit heeft geloond. Door mijn ijverige houding heb ik ook een goede band met mijn stagedocent en kunnen we goed samenwerken.

Door te laten zien dat ik wil leren heb ik veel gehad aan het stagebezoek van Jacqueline Bieger.
Ik probeer mij te focussen op mijn ontwikkelingpunten zodat de geïnvesteerde tijd aan de studie  goed benut wordt.

 

Het portfolio heeft zijn eerste vorm gekregen. De basis is gelegd, daar ben ik tevreden over. Ik verwacht na het assessment een advies te hebben hoe ik dit verder aan kan pakken en hoe ik mij kan ontwikkelen. Door dan met dezelfde energie en aandacht met de opleiding bezig te zijn denk ik dat ik deze opleiding met een goed succes kan afronden binnen 2 jaar.

 

De volledige zelfevaluatie is te lezen door op zelfevaluatie 1e assessment te klikken.

 

Conclusie: met sprongen vooruit

Tijdens de stageperiode heb ik heel doelgericht gewerkt aan mijn ontwikkeling. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik erg veel heb geleerd en ook een goede beoordeling heb gehad van mijn stagementor en opleider in de school. Het leiden van de activiteiten gedurende een gehele dag, het oefenen met vragen stellen aan leerlingen en video interactie begeleiding waren voor mij erg belangrijke leermomenten. Ik heb een hele mooie stagebeoordeling gehad en ga de komende stageperiode werken aan mijn expressie en mij verdiepen in het toetsen en werken met handelingsplannen.

Om mijn portfolio en mijn ontwikkeling goed bij te houden heb ik volgens een planning gewerkt tijdens een aantal weken. Het resultaat daarvan is een mooi gevuld eigen portfolio. Het laat zien wie ik ben als docent en wat ik heb geleerd tijdens de opleiding. Ik ben met sprongen vooruit gegaan en door op deze manier verder te gaan probeer ik in december/januari af te studeren en een startbekwame docent te worden!

 

De volledige zelfevaluatie is te lezen door op zelfevaluatie 2e assessment te klikken.

 

Conclusie: de puntjes op de i

Vanaf het begin van de stage heb ik de ruimte gekregen om mijzelf verder te ontwikkelen tot een startbekwame docent. Ik ben doelgericht aan de slag gegaan en heb mij verdiept in de verschillende methodes en een aantal weken twee volledige dagen zelfstandig lesgegeven. Daarbij kon ik het onderwijs aanpassen op het individu, een band opbouwen met de leerlingen en mijn eigen visie terug laten komen in mijn lessen. Tijdens de lessen heb ik mijn kwaliteiten als docent verder ontwikkeld, ik kan goed leiding geven aan de groep, ben heel duidelijk in mijn verwachtingen naar leerlingen en kan goed instructie geven.

 

In de twee dagen dat ik de juf was, was er een duidelijke interactie tussen de leerlingen en mijzelf. Door mijn open houding weten de leerlingen dat zij bij mij terecht kunnen met vragen en kunnen ze erop vertrouwen dat ik naar hen luister. Ik heb een vriendelijke uitstraling en ik ben betrokken bij de leerlingen en ontwerp vanuit hun interesses en niveaus mijn lessen. Daarbij geef ik de leerlingen de ruimte tijdens de les om zelfverantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces en mee te denken over hoe we samen het onderwijs vormgeven.

 

De leerlingen accepteerden mijn leidende rol en ik kon hen betrekken en enthousiasmeren voor het onderwijs. Ik ben samen met de groep uitdagingen aangegaan, bijvoorbeeld om te leren samenwerken, te werken met het GIP model en heb de puntjes op de i kunnen zetten om een startbekwame docent te worden.

Mijn ontwikkeling heb ik intensief bijgehouden en ik heb in mijn portfolio het laatste stapje naar niveau 3 gemaakt. Dit heb ik zorgvuldig gedaan en voor dit moment is mijn portfolio ‘af’. Als docent ben je eigenlijk nooit uitgeleerd en ik zal ook nog zeker voor nieuwe uitdagingen komen te staan. In mijn handelen tijdens alle stages hebben mijn stagedocenten mijn kwaliteiten als docent benoemt en heb veel geleerd door bewust om te gaan met hun feedback. Mijn kennis, vaardigheden en attituden heb ik op een zorgvuldige manier bewezen in portfolio en zijn een goede weergave van mijn ontwikkeling en de docent die ik nu ben. Ik ben competent en een startbekwame docent!

 

De volledige zelfevaluatie is te lezen door op zelfevaluatie slotassessment te klikken.