Joycehidding.jouwweb.nl
Home » POP 4-10-2010 + evaluatie

POP 4-10-2010 + evaluatie                                    19-01-2011

Aan het begin van de stage in het 1e semester heb ik een pop gemaakt en daarbij een aantal leerdoelen genoemd. Inmiddels is de stage bijna afgerond, heb ik het assessment gehad en is het tijd om te evalueren en mijn pop bij te stellen. Allereerst kijk ik naar wat de leerdoelen waren en of deze bereikt zijn.  

 

Leerdoel 1:  Leren onderwijs te geven op maat

Tijdens de stage heb ik ervaren dat de leerlingen op verschillende niveaus zouden kunnen werken. Tijdens mijn eerste rekenles aan groep 5 heb ik dit ervaren. Een aantal leerlingen was snel klaar met de opdracht en had het meten met plattegronden snel door. Echter waren er ook een aantal die nog moeite hadden met het omrekenen.

In het vervolg zou ik mogelijkheden willen hebben om mijn les aan te passen op niveau. Ik wil leren te differentiëren om de betere leerlingen voldoende uitdaging te bieden en de leerlingen die meer moeite met een onderwerp hebben extra hulp te bieden.

Specifiek

 • Ik ben in staat op mijn les(voorbereiding) aan te passen op de verschillende niveaus van de leerlingen.

Meetbaar

 • Ik heb mijn doel gedeeltelijk bereikt als ik in de lesvoorbereiding aantoon hoe ik differentieer tijdens de les. 
 • Ik heb mijn doel bereikt als ik de voorbereidde aanpassingen kan toepassen in de gegeven les. Dit wordt opgemerkt door mijn stagementor.

 

Actie

 • Ik laat mij informeren door mijn stagementor over het niveau van de verschillende leerlingen. Ik vraag aan de stagementor hoe hij differentieert in de lessen en observeer zijn acties tijdens de lessen die hij geeft.
 • Ik bestudeer werk van de leerlingen en observeer hun gedrag.
 • Wanneer ik lessen voorbereid verdiep ik mij in het onderwerp van de les om de stof makkelijker en moeilijker aan te kunnen bieden.

 

Realistisch

 • Ik ben sterk in het voorbereiden van lessen. Ik zie geen belemmeringen om in de lesvoorbereiding na te denken over differentiëren.
 • Door de feedback over dit onderwerp van mijn stagementor en mijn eigen evaluaties zal ik controleren of ik het leerdoel per les heb bereikt.

 

Tijd

 • De volgende stagedag informeer ik bij mijn stagedocent over het niveau van de leerlingen. Hierbij vraag ik informatie over verschillende vakgebieden.
 • Tijdens de komende 5 weken besteed ik extra aandacht in mijn lesvoorbereidingen aan differentiëren en pas ik dit toe tijdens het geven van de lessen.
 • Op 09 november evalueer ik of ik dit doel bereikt heb.

 

Evaluatie leerdoel 1:

Tijdens de stage ben ik veel bezig geweest met dit leerdoel. Mijn lessen heb ik met veel aandacht voorbereid en heb daarin gedifferentieerd. Zo heb ik bijvoorbeeld extra werkbladen gemaakt op niveau en bij een les over meten heb ik een ‘geheugensteuntje’, een kaartje met de verschillende maten en de verhoudingen gemaakt.

Behalve zelf te reflecteren en hier met mijn mentor over te spreken heb ik ook regelmatig aan de leerlingen gevraagd of zij iets moeilijk of makkelijk vonden. Hier kwam ik toch vaak tot de conclusie dat het niet altijd lukte om de stof aan te sluiten op het niveau van het individu. Ik zal daarom ook aan dit leerdoel blijven werken tijdens de stage in het 2e semester. Daarnaast heb ik mij niet helemaal aan mijn planning gehouden. Ik heb met de stagementor wel geëvalueerd over of ik vooruit ging op dit gebied. Echter heb ik dat gesprek verder niet uitgewerkt. Een nieuw leerdoel voor mij de komende tijd is ook het strikter werken met een planning.

 

 

Leerdoel 2: Leren te improviseren op momenten dat er tijd over is

Een sterk punt van mijzelf is dat goed georganiseerd ben en mijn lessen altijd met aandacht voorbereid. Ik wil graag controle hebben over wat er gaat gebeuren. Ik wil ook leren om te improviseren op momenten dat het nodig is. Tot nu toe heb ik dat nog niet hoeven doen.

Specifiek

 • Als er tijd over is na de les of er gebeurt iets waardoor een les niet doorgaan, wil ik in staat zijn om te improviseren en alsnog een geschikte les/activiteit te geven.

 

Meetbaar

 • Ik heb mijn doel bereikt wanneer er 5 keer een situatie is ontstaan die ik niet heb voorbereid en goed heb opgelost door te improviseren.
 • Over het ‘goed oplossen’ van de situatie krijg ik feedback van mijn stagedocent en reflecteer ik op mijn gedrag.

 

Actie

 • De komende stagedag bespreek ik dit leerdoel met mijn stagedocent. Ik vraag hem om mij kleine opdrachtjes te geven op de dag zelf (zonder voorbereiding).
 • De situaties moeten ontstaan, als ik nu een actie bedenk, bijvoorbeeld een kortere les maken dan is het alsnog een voorbereidde situatie.

 

Realistisch

 • Het doel is vrij abstract. Wat versta je precies onder improviseren? Ik kan nu al situaties bedenken en ook reacties van mij daarop. Dan is de situatie van tijd over hebben eigenlijk ook al voorbereid.
 • Voor mij gaat het erom dat er een onverwachte situatie ontstaat (die ik niet heb voorbereid) en ik wil op dat moment adequaat kunnen handelen.

 

Tijd

 • Omdat het lastig is om te plannen wanneer ik hoe ik hier aan ga werken is mijn tijd om dit doel te bereiken ruim. Ik bespreek mijn leerdoel aan mijn stagementor en vraag hem om mij spontane kleine opdrachten te geven (dus zonder voorbereiding).
 • Aan het einde van de stage evalueer ik of ik dit leerdoel bereikt heb. Dit kan alleen zo zijn wanneer er voldoende situaties zijn ontstaan waar mijn improvisatie vermogen getest werd.

 

Evaluatie leerdoel 2:

 Ik kan nog niet zeggen dat dit doel bereikt hebt. Dit komt simpelweg doordat ik het gevoel heb dat ik nog niet echt ‘getest’ ben en ik nog niet voor situaties ben gekomen waarbij ik spontaan een activiteit moest doen. Echter ben ik wel tot inzicht gekomen dat er tijdens de lessen altijd momenten zijn waarop je handelt op gevoel en niet op wat je voorbereid hebt.
Mijn stagementor was de hoogte van mijn leerdoel, maar heeft daar niet heel veel meegedaan. Ik heb wel een keer zonder voorbereiding een lesje estafette lezen met de groep gedaan, maar daarbij kon ik de handleiding volgen. Dat is voor mij geen moeilijke opdracht. Ik had hier zelf het initiatief moeten nemen en mijn stagementor om opdrachten moeten vragen.

Na de stage ben ik van mening veranderd. Ik denk dat ik wel in staat ben om te improviseren waar de situatie zich voordoet. Zo heb ik tijdens de lessen ook wel eens de les anders gedaan dan in mijn voorbereiding, omdat ik op dat moment vond dat het beter was. Ik kan dus mijn lessen aanpassen tijdens de uitvoering waar nodig.

De oorsprong van de leerdoel zie ik nu in het feit dat ik graag de touwtjes in handen wil hebben. Ik moet dus eigenlijk leren om de groep meer los te laten en kinderen ruimte te geven om zelfstandig initiatieven te nemen. Dit wordt dan ook mijn nieuwe leerdoel.

 

 

Leerdoel 3:  Leren te werken met het digibord tijdens de lessen

Op de stageschool wordt er gewerkt met digiborden. Het lijkt mij erg handig en leuk om hier gebruik van te kunnen maken tijdens mijn lessen. Ik heb nu nog geen kennis over het gebruik hiervan en wat je er allemaal mee kunt. Het digibord kan een toevoeging zijn op mijn lessen en de kans is aanwezig dat ik in de toekomst op een school werk waar ze er ook mee werken.

 

Specifiek

 • Tijdens de stage maak ik gebruik van het digibord en is dit een hulpmiddel tijdens mijn lessen, bijvoorbeeld tijdens de instructie.

 

Meetbaar

 • Ik heb dit doel gedeeltelijk bereikt wanneer ik in mijn lesvoorbereiding het digibord betrek.
 • Het doel is bereikt wanneer ik tijdens mijn lessen minstens 2 keer per dag gebruik maak van het digibord.

 

Actie

 • Om het doel te kunnen bereiken verdiep ik mij in de handleiding van het digibord. Daarnaast vraag ik mijn stagementor om hulp waar nodig.
 • Tijdens de lessen die ik observeer van de stagementor let ik extra op het gebruik van het digibord.
 • Ik oefen tijdens de lessen en in de pauze met het werken met het digibord.

 

Realistisch

 • Dit doel is haalbaar wanneer ik er mee ga oefenen. Het is een praktisch doel en zou voor elke stagiaire die een digibord heeft in de klas kunnen gelden. Het dus niet echt een persoonlijk leerdoel.
 • Ik ga het leren, omdat het voor mij een bijdrage heeft om een veelzijdige docent te zijn. Een docent die hulpmiddelen kan gebruiken tijdens de lessen.

Tijd

 • De komende 3 weken ga ik mij verdiepen in het gebruik van het digibord en ermee oefenen. De 3 weken erna betrek ik het bord in mijn lesvoorbereidingen en gebruik ik het bord tijdens mijn lessen.
 • Op 16 november evalueer ik of dit doel bereikt is.

 

Evaluatie leerdoel 3:

Wederom is het onderdeel tijd niet nageleefd. Ik heb dit een schriftelijke evaluatie gemaakt zoals ik nu doe op 16 november. Wat de rest treft heb ik wel geoefend met het digibord en dit ook voorbereid op het lesvoorbereidingsformulier. Ik heb vooral tijdens de instructie gebruik gemaakt van het digibord en gewerkt met plaatjes. Ik heb nog niet met bewegende beelden gewerkt daarbij. Je kunt dus stellen dat ik er aan geproefd heb, maar het nog niet volledig onder de knie heb. Dit was toch minder realistisch dan ik van te voren dacht, omdat ik thuis kon oefenen (ik had de disk van school gekregen om thuis mee aan de slag te gaan), maar op school bleek dat ik niet de goede versie had. Het programma werd geüpdatet waardoor ik wat ik thuis had voorbereid niet op het digibord op school kon tonen. Dat was jammer en zorgde er voor dat ik er niet zoveel mee werkte als dat ik wilde. De komende stage is er geen digibord dus kan ik niet verder aan het leerdoel werken.

 

Uit de evaluaties van mijn pop blijkt dat ik de doelen nog niet volledig bereikt hebt. Echter ben ik wel al er mee bezig geweest en stel ik de doelen als het ware bij voor de nieuwe periode. Hierbij let ik op hoe de stage verder is verlopen, waar ik nog moeite mee heb en ook wat het advies was van de assessoren. Het verslag van het assessment is te vinden bij de pagina Stagebeoordeling.