Joycehidding.jouwweb.nl
Home » POP

Persoonlijk OntwikkelingsPlan

Mijn POP verandert mee met mijn ontwikkeling. Op deze pagina kun je de meest recente pop en de bijbehorende leerdoelen lezen. De eerdere POP is te lezen op de pagina's POP beginsituatie (september 2011), POP 4-10-2010 + evaluatie, POP 19-01-2011, POP 31-03-2011 + (tussen) evaluatie en POP 05-06-2011 + evaluatie en POP 20-09-2011 + evaluatie (dit is de POP voor de laatste stageperiode in groep 8, op 21-11-2011 heb bij deze POP een evaluatie gemaakt). De POP hieronder is gemaakt op 21-11-2011 voor de komende periode, na de pabo.

 

POP Startbekwaamheid

 

Wanneer ik mijn diploma krijg ben ik een startbekwame docent. Dit betekent dat ik ga beginnen aan het avontuur van leraar zijn en nog veel bij zal leren door praktijkervaring.

Als startbekwame docent heb ik ook een leerdoel om aan te werken:

 

Leerdoel: Ik kan een constructieve samenwerking aangaan met ouders

 

Tijdens de opleiding aan de pabo heb ik theorie bestudeerd over educatief partnerschap, handelingsgericht werken en omgaan met ouders en opvoeders. Ik heb voorbeelden besproken met leerkrachten en een interne begeleider en ik heb filmpjes bekeken op leraar24. Ik kan nog niet zeggen dat ik ook zelf een constructieve samenwerking ben aangegaan met ouders. Vanwege mijn kennis en attituden verwacht ik dat vaardig ben om dit te kunnen. Dit zal voor mij een leerdoel zijn als beginnende leerkracht.

 

Specifiek

 • Ik ben in staat om educatief partnerschap aan te gaan met de ouders van mijn leerlingen. Daarbij is er een constructieve samenwerking waarbij er heldere afspraken zijn en er minstens 3 keer per jaar gecommuniceerd over de ontwikkeling van het kind.

Meetbaar

 • Ik heb mijn leerdoel bereikt wanneer ik kennismakingsgesprekken met ouders organiseer om kennis te maken en de verwachtingen over elkaars rollen bespreek.
 • Ik heb mijn leerdoel bereikt wanneer ik tijdens het gesprek het HGW oudergesprek formulier gebruik en achteraf meegeef aan de ouders.
 • Ik heb mijn leerdoel bereikt wanneer ik afspraken maak met ouders om de ontwikkeling van het kind te bespreken. Ik heb mijn doel bereikt wanneer ik tijdens die bijeenkomst terug kom op de gemaakte afspraken en evalueer of de doelen bereikt zijn.
 • Ik heb leerdoel bereikt als ik naar de mening van ouders vraag over de samenwerking.

 

Actie

 • Ik stel mijzelf voor aan ouders en maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
 • Ik gebruik het HGW oudergesprek formulier wanneer ik een bespreking heb met ouders.

 

Realistisch

 • Wanneer ouders niet gewend zijn om contact met de groepsleerkracht te hebben en weinig betrokken zijn zou het moeilijk voor mij kunnen zijn om ouders te overtuigen om nu wel betrokkenheid te tonen. In het belang van het kind zal ik dit wel doen. Ik heb een vriendelijke houding en benader de ouders op een positieve manier en benadruk daarbij het gemeenschappelijke belang.
 • Ik zie geen belemmeringen om bij een gesprek gebruik te maken van het HGW oudergesprek formulier. Dit levert meer duidelijkheid op voor mij en voor de ouders.

 

Tijd

 • Een constructieve samenwerking heb je niet van de een op andere dag. Bij de start van het schooljaar kan ik een planning maken om bijvoorbeeld in de eerste maand alle ouders te hebben gesproken.
 • Na een half jaar kan ik evalueren hoeveel contact er is geweest met de ouders en hoe dat contact is verlopen. Zijn de doelen bereikt? Hield iedereen zich aan de afspraken? Hoe gaan we samen verder?