Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Competentiemeter

Competentiemeter

Op deze pagina kun je mijn competentiemeter zien. Dit is een overzicht van alle behaalde en nog niet behaalde competenties. De competentie beschrijvingen en bewijsstukken per competentie zijn te vinden op de verschillende competentie pagina's die in het menu aan de linkerzijde te vinden zijn.

 

Criterium Niveau 1 Hoofdfasebekwaam Niveau 2 Afstudeerbekwaam Niveau 3 Startbekwaam
De mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Van begeleiding
(docentsturing)
Via toezicht en onder begeleiding naar zelfstandig (gedeelde sturing) Naar zelfstandig en zelfverantwoordelijk
(zelfsturing)
De mate van complexiteit Van eenvouding Via complex Naar professioneel
De mate van volledigheid van handelen Van observeren, oriƫnteren, assisteren en verwoorden Via analyseren (mbv theorie), plannen, uitvoeren, (zelf) evalueren Naar toepassen, evalueren, standpunt bepalen,
verantwoorden

 

 

Niveau

 

 

 

 


 Niveau behaald
 Niveau behaald (eigen inschaling) 
 Niveau gedeeltelijk behaald
 Niveau nog niet behaald

 

1. Interspersoonlijk competent Niveau 1     Niveau 2      Niveau 3    
Kennis      
Vaardigheden      
Attituden      
2. Pedagogisch competent Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Kennis      
Vaardigheden      
Attituden      
3. Vakinhoudelijk en didactisch competent Niveau 1  Niveau 2 Niveau 3 
Kennis      
Vaardigheden      
Attituden      
4. Organisatorisch competent Niveau 1   Niveau 2  Niveau 3
Kennis      
Vaardigheden      
Attituden      
5. Competent in samenwerken met collega's  Niveau 1 Niveau 2   Niveau 3
Kennis      
Vaardigheden      
Attituden      
6. Competent in samenwerking met omgeving  Niveau 1 Niveau 2   Niveau 3
Kennis      
Vaardigheden      
Attituden      
7. Competent in reflectie en ontwikkeling  Niveau 1 Niveau 2  Niveau 3 
Kennis      
Vaardigheden      
Attituden      

 

 

                                        Competentiemeter na het 2e assessment

1. Interspersoonlijk competent Niveau 1     Niveau 2      Niveau 3    
Kennis      
Vaardigheden      
Attituden      
2. Pedagogisch competent Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Kennis      
Vaardigheden      
Attituden      
3. Vakinhoudelijk en didactisch competent Niveau 1  Niveau 2 Niveau 3 
Kennis      
Vaardigheden      
Attituden      
4. Organisatorisch competent Niveau 1   Niveau 2  Niveau 3
Kennis      
Vaardigheden      
Attituden      
5. Competent in samenwerken met collega's  Niveau 1 Niveau 2   Niveau 3
Kennis      
Vaardigheden      
Attituden      
6. Competent in samenwerking met omgeving  Niveau 1 Niveau 2   Niveau 3
Kennis      
Vaardigheden      
Attituden      
7. Competent in reflectie en ontwikkeling  Niveau 1 Niveau 2  Niveau 3 
Kennis      
Vaardigheden      
Attituden