Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Traject assessment 1

Traject assessment 1

Verslag traject assessment 1

 

 

Datum: 02-11-2010

Assessor:      Annelien Haitink

                        Willem Hoogstede

 

In dit verslag komen er drie onderdelen aanbod: lesverloop, gesprek en beoordeling assessoren en advies en leerdoelen voor de komende periode. Mijn verslag is geschreven op basis van mijn ervaringen en het verslag van de assessor.

 

Lesverloop

Van te voren is met de stagementor afgesproken een les rekenen te geven. Daarbij ging het erom dat de leerlingen van groep 5 bij een plaatje rekensommen konden maken. Tijdens de les werkten de leerlingen met de methode Rekenrijk.

 

De start van de les ging goed, de leerlingen waren actief betrokken bij de les en luisterden naar mijn inleiding en instructie. Op het digibord heb ik samen met de kinderen sommen gemaakt bij plaatjes (die ik van te voren had gemaakt). Ik gaf de leerlingen de beurt en schreef zelf mee op het bord en noteerde de bij passende keer en deelsommen.
Na de sommen op het bord keek ik samen met de leerlingen naar de opdrachten uit het boek. Dit zouden zij zelfstandig gaan maken, terwijl ik met een groepje van 5 leerlingen het samen zou doen aan een aparte tafel. Deze leerlingen waren minder sterk in rekenen en door hen verlengde instructie te geven wilde ik bereiken dat zij daarna ook goed zelfstandig verder konden.

 

De klas ging goed zelfstandig aan werk. De verlengde instructie verliep minder soepel. Ik had zelf namelijk een instructie gemaakt en losse tafels in het lokaal (er is namelijk geen instructietafel in de klas) en dit was eigenlijk best krap. Ik kon er zelf niet echt makkelijk bij zitten. De leerlingen aan de instructietafel hielpen elkaar wel goed bij de opdracht en konden eigenlijk ook vrij snel aan de slag.

 

Na de verlengde instructie liep ik door de klas om leerlingen te helpen die ergens niet uit kwamen. Leerlingen zijn bij de docent gewend naar hem toe te komen aan zijn tafel, dit heb ik niet gedaan. Een aantal deden hun vinger omhoog en dan kwam ik naar hen toe. Ik probeerde wel hen duidelijk te maken dat zij niet hun vinger hoefde op te steken maar dat ik overal langs zou komen.

 

De les verliep naar mijn idee redelijk goed. De instructie was goed gedaan, de leerlingen waren actief betrokken en gingen daarna ook zelfstandig aan het werk. Over de verlengde instructie was ik minder tevreden. Het was de eerste keer dat ik dit deed en dit was ook zo voor de leerlingen. Hierdoor voelde het was onwennig en was het voor de leerlingen wellicht ook onduidelijk waarom zij bij elkaar moesten zitten. Tijdens de verlengde instructie heb ik wel het overzicht over de gehele klas gehouden, daar ben ik tevreden over.

 

Gesprek en beoordeling assessoren

In het gesprek zijn we eerst in gegaan op het verloop van de les. Ik benoemde waar ik tevreden was en waar ik minder tevreden over was (zoals ook al eerder genoemd).

De assessoren deelden deze mening. Ze benoemden ook dat ik mij keurig aan de vooraf gemaakte planning had gehouden zoals in de lesvoorbereiding.
Net zoals het bezoek van mijn begeleider vanuit de opleidingsschool vonden zij ook dat ik op individueel vlak een goede interactie met kinderen heb. Met de totale groep kan dit nog verbeterd worden, door meer met mijn mimiek te spelen.

Een belangrijk punt was ook dat zij zagen dat ik niet consequent mijn ronde liep. Zij wilden liever zien dat ik eerst een ronde liep waarbij ik alleen observeerde en daarna pas leerlingen hielp. Ook merkten zij op dat ik niet overal even vaak ben langs geweest. Dit klopte zeker en ik wil mij hier voor de komende periode ook in gaan verdiepen. Ik zal dit zelf moeten doen, omdat ik bij mijn stagebegeleider geen vaste structuur hierin zie. Zoals eerder genoemd, vaak zit hij aan zijn tafel en komen de leerlingen naar hem toe.

 

Ook hebben de assessoren kort de inhoud van mijn portfolio besproken. Er stond nog niet heel veel in, vanwege het korte tijdsbestek. Ze hadden wel al mooie dingen gelezen, maar deze dienden nog aangevuld te worden. Zij wilden vooral meer transfers zien. Tijdens het gesprek deden zij dit zelf ook vaak, dan legde zij mij een vraag voor en vergeleken dit met een situatie waarin ik bijvoorbeeld snowboardles zou geven (omdat ik dat ook doe).

Ze benoemden dat zij er van uitgingen dat ik al competent ben in een aantal zaken vanwege mijn studie aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Echter konden zij dit niet aftekenen, omdat er nog bewijzen hiervoor ontbraken.

 

Bij het invullen van het beoordelingsformulier was er soms onenigheid over welk bolletje nu aangekruist zou worden. Voor mij was het nog niet echt duidelijk wat nu precies het verschil tussen de bolletjes was. Dit hebben zij mij toen uitgelegd.
Uiteindelijk zag het formulier er zo uit:                                    

 

Competentie

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

1. Interpersoonlijk competent

 

O O X O O

 

O O O O O

 

O O O O O

 

2. Pedagogisch competent

 

O X O O O

 

O O O O O

 

O O O O O

 

3. Vakinhoudelijk en didactisch competent

 

O O X O O

 

O O O O O

 

O O O O O

 

4. Organisatorisch competent

 

O X O O O

 

O O O O O

 

O O O O O

 

5. Competent in samenwerken met collega’s

 

O O O O O

 

O O O O O

 

O O O O O

6. Competent in samenwerken met de omgeving

 

O O O O O

 

O O O O O

 

O O O O O

7. Competent in reflectie en ontwikkeling

 

O O X O O

 

O O O O O

 

O O O O O

 

Op het moment zelf vond ik de beoordeling oké. Ik heb mijzelf hoger ingeschaald, omdat ik denk dat ik al verder ben, maar dit nog niet heb bewezen. Achteraf had ik toch liever verder ingeschaald willen worden door de assessoren. De competenties 5 en 6 zijn leeg, omdat ik daar nog geen bewijzen voor had. Vooral bij niveau 1 en 4 heb ik toch redelijk was opgeschreven en vraag ik mij nu af hoeveel er dan nog bij moet. Als ik kijk naar portfolio’s van anderen zie ik eigenlijk niet meer staan, maar zij hebben dit wel hoger ingeschaald gekregen. Ik heb nogal verhalend gewerkt, met verslagen en situatie beschrijven. Ik denk dat ik mij meer moet richten op concrete bewijzen en dat ik de tekst moet beperken.

 


Advies en leerdoelen voor de komende periode

Ik ben tevreden met mijn assessment verloopt. De les ging oké en het gesprek was ook prettig verlopen. Ik zie echter veel overeenkomsten met het bezoek van Jacqueline Bieger, de begeleider van de opleidingsschool. Ik heb door het assesment weinig nieuwe punten gehoord, minder dan ik zou willen. Wat betreft het lesgeven heb ik het volgende advies gekregen:

  • Verdiepen in klassenmanagement/uitgestelde aandacht?GIP-model
  • Didactiek, thematisch werken (OGO)
  • Expressie (visuele ondersteuning)

 

Dit zijn goede adviezen voor mij, maar ik had ze dus eigenlijk 2 weken eerder ook al gehoord. Ik ga hier zeker aan werken en mijzelf ook meer in de theorie verdiepen. Ik heb de eerste periode veel op gevoel gedaan, wat betreft klassenmanagement. Vanuit de ALO gaat dit organisatorisch erg goed, maar een ronde lopen bijvoorbeeld, zijn punten dit ik nog niet onder de knie heb. De punten die genoemd zijn heb ik eerder uitgebreid besproken in het verslag na het bezoek van Jacqueline Bieger.

 

Een concreet advies na het assessment voor mij is om het 2e semester op een OGO school stage te lopen. Hierbij wordt er thematisch gewerkt en zal ik mij zeer moeten verdiepen in het didactiek van de verschillende vakgebieden. Dit wil ik daarom ook zeker gaan doen.

Behalve het advies vanuit de assessoren vind ik het zelf ook interessant om verschillende scholen te zien. Zo kun je op verschillende scholen zien hoe er gewerkt wordt en veel verschillende mee pakken daarvan. Ik ben dus tevreden over het advies en kan er ook wat mee gaan doen.

 

Wat betreft het portfolio had ik gehoopt ook een advies te krijgen over het er voor staat en wat er precies nog bij zal moeten. Nu heb ik te horen gekregen dat zij er van uit gaan dat ik veel kennis en vaardigheden heb vanwege mijn achtergrond, maar dat ik zelf expliciet moet maken. Ik ga de komende periode daar hard aan werken. Ik ga proberen om minder verhalend te schrijven maar echte concrete bewijzen (ook vanuit de ALO) de gebruiken.

Ik verwacht dat ik na het 2e assessment dan hoger ingeschaald zal worden.