Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs TOM

Bewijs TOM

De informatie die hieronder staat beschreven heb ik gevonden op leraar24. Daar is ook een filmpje over een TOMschool te zien hoe deze onderwijsvorm er in de praktijk uitziet. Meer theoretische informatie hierover is te vinden op: http://educatie-en-school.infonu.nl/methodiek/30935-de-rol-van-leerkracht-en-school-in-tom-onderwijs-anders.html

 

TOM (Teamonderwijs Op Maat) is een integrale aanpak voor verandering en vernieuwing. De aanpak heeft drie pijlers:

  • de inzet van personeel 
  • de organisatie van het onderwijs
  • de inrichting van de leeromgeving

 

Daarnaast is er het proces van verandering: de schil om de pijlers heen. Dit is de context waarbinnen de veranderingen plaatsvinden. Hieronder vallen cultuur, leiderschap, communicatie en bekostiging.

 

Bij de pijler personeel gaat het om de vraag welke medewerkers een school nodig heeft. Met welke kwalificaties en competenties? Er wordt gestreefd naar een ontwikkeling:
- Van instructeur naar begeleider, coach, mentor
- Van weinig functies naar meerdere functies 
- Van autonome leraar naar teamwork
- Van alleen verantwoordelijk naar gedeelde verantwoordelijkheid
- Van mijn klas naar onze kinderen
- Van alleskunner naar teamteaching
- Van eerst de PABO naar leren op de werkplek
- Van eens leraar altijd leraar naar functiehuis

 

Bij de pijler organisatie draait het om het organiseren van lesgeven. Is het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen?

Een ontwikkeling:
- Van klassikaal naar klassendoorbrekend
- Van jaargroep naar kern- of basisgroep
- Van kennisoverdracht naar  betekenisvol actief leren
- Van leraar gestuurd naar gedeelde sturing door leraar en leerling
- Van vaste leergroep naar wisselende leergroepen
- Van leerling volgsysteem naar portfolio

 

Bij de pijler leeromgeving gaat het erom een krachtige leeromgeving neer te zetten. Wat is de inzet van ICT? Welke methoden en materialen zijn geschikt? Hoe is de inrichting van het gebouw? Een ontwikkeling:
- Van de computer om te oefenen naar computer als leerbron en communicatiemiddel
- Van allemaal luisteren naar meervoudige intelligentie leerstijlen, Human Dynamics
- Van weinig variatie in leervormen naar ontdekkend en samenwerkend leren
- Van alleen uit methode naar betekenisvol leren
- Van klaslokalen naar leer- en werkplekken
- Van statisch gebouw naar flexibel gebouw

 

Bij het proces van verandering gaat het om de randvoorwaarden waarbinnen de veranderingen plaatsvinden. Het is de schil rondom de drie pijlers personeel, organisatie en leeromgeving.