Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Onderscheid wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek

Bewijs Wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek

Het onderstaande artikel heb ik gevonden op de website: http://www.presswire.nl/default.asp?obj=8&id=23707.

 

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek vereist andere onderzoeksmethoden

[Radboud University Nijmegen - 14/08-2009 - Science & Research]

Wetenschappelijk onderzoek dat zich bezighoudt met problemen uit de praktijk is iets anders dan het "klassieke" wetenschappelijk onderzoek. En wel zo iets anders, dat dergelijk onderzoek ook een andere methodologie vereist. Dat stelt Piet Verschuren bij zijn afscheid als hoogleraar Methoden van onderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen vrijdag 4 september. Verschuren schreef ook alvast een boek over hoe praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aangepakt moet worden.

Kennen en kunnen zijn twee verschillende zaken dat is de meest compacte samenvatting van Piet Verschurens stelling. Iets uitgebreider: de kennis over methoden van onderzoek is gebaseerd op het "ivoren toren"– tijdperk van de wetenschap en past niet meer bij de huidige situatie, waarin wetenschappelijk onderzoek steeds vaker op de praktijk gericht is. Nog anders: "Klassiek wetenschappelijk onderzoek heeft als doel: kennis ontwikkelen; praktijkgericht onderzoek heeft als doel: probleem oplossen", aldus Verschuren. "En dat heeft consequenties voor de onderzoeksmethodologie."

Kennis ontwikkelen problemen oplossen
Om maar eens drie consequenties voor de onderzoeksmethodologie te noemen:

* Gevestigd onderzoek is theoriegericht en streeft naar algemene antwoorden. Generaliseerbaarheid van de onderzoeksbevindingen is daarom een voorwaarde. Maar die eis heeft een lage prioriteit bij praktijkgericht onderzoek, dat juist contextgebonden is

* Klassiek wetenschappelijk onderzoek heeft veel te bieden als het gaat om kennisproblemen, maar veel minder voor handelingsproblemen. "Terwijl: als je onderzoek doet op gebieden als milieu, gentechnologie of files, om maar wat te noemen, dan is theoretische kennis wel nuttig, maar niet voldoende. De probleemstelling moet anders geformuleerd worden: de vraag wat men kan doen, en hoe, dient erbij betrokken te worden."

* Klassiek onderzoek is grootschalig en kwantitatief, terwijl je bij praktijkgericht onderzoek vaak geen grote steekproef hebt. "Dat betekent voor je onderzoek dat je moet werken met kwalitatieve methoden, zoals interviews, observaties, analyse van documenten in plaats van kwantitatieve en statistische technieken en procedures"

Is het wel wetenschap?
Praktijkgericht onderzoek moet voldoen aan wetenschappelijke criteria, vindt Verschuren. "Maar van de klassieke eisen zoals controleerbaarheid, interne en externe geldigheid (generaliseerbaarheid) en cumulativiteit (opbouwen van kennis) zijn de laatste twee voor praktijkgericht onderzoek minder van belang. Daar staat tegenover dat er een criterium wordt toegevoegd: bruikbaarheid. Een complexe eis, die bijvoorbeeld met zich meebrengt dat dit type onderzoek vaak alomvattend moet zijn, waarbij wordt gekeken naar gehelen, terwijl in de klassieke wetenschap steeds meer gespecialiseerd wordt en wordt gekeken naar aspecten. Interdisciplinariteit speelt daarom vaak een belangrijke rol bij praktijkgericht onderzoek."

Kortom: praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek is dus niet minder, het is anders. Daarvan is nog niet iedereen overtuigd, maar het aantal wetenschappers dat voelt voor een eigen praktijkgerichte onderzoeksmethodologie neemt toe, aldus Verschuren. "Het onderwerp komt echter sporadisch aan de orde, terwijl het wat mij betreft op de agenda moet staan als een breed gedeeld punt van aandacht."

In augustus verschijnt het boek "Praktijkgericht onderzoek: ontwerp van organisatie– en beleidsonderzoek" van Piet Verschuren bij Boom, Amsterdam. Voor meer informatie: info@uitgeverijboom.nl

Piet Verschuren neemt vrijdag 4 september 2009 afscheid als hoogleraar Methoden aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ter gelegenheid daarvan vindt op die dag een symposium onder de titel "Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek: ketterij of noodzaak?"
Verschurens afscheidsrede is de afsluitende bijdrage van dat symposium. Zie voor het volledige programma: www.ru.nl/actueel/agenda, rubriek symposia en congressen.
 

 

http://www.ru.nl/