Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs ICT in het onderwijs

Bewijs ICT in het onderwijs

De onderstaande informatie heb ik gevonden op: http://www.leraar24.nl/dossier/2315

 

Laptops, digiborden, ELO’s… de inzet van ICT is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk van het onderwijs.  ICT in het onderwijs kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van het rendement. Leraren kunnen meer doen in minder tijd en geven met meer plezier les. De motivatie en schoolprestaties van leerlingen neemt toe en kunnen beter worden ondersteund bij zelfstandig werken en samenwerkend leren.

 

Primair proces
Lesgeven is het primaire proces in het onderwijs. De inzet van bijvoorbeeld educatieve software die een deel van de instructietaak van de leraar overneemt, zou dit primaire proces efficiënter kunnen maken.

 

Secundair proces
Leraren veel tijd ‘kwijt’ aan taken buiten het daadwerkelijke lesgeven om bijvoorbeeld registratie van absentie, toetsen nakijken, leerlingvolgsysteem en communicatie met ouders en collega’s. ICT zou ingezet kunnen worden om binnen dit secundaire proces te digitaliseren.

 

Rijkere leeromgeving
ICT biedt de mogelijkheden om lesstof op meerdere manieren aan te bieden wat aantrekkelijker onderwijs oplevert. Door lesstof zowel visueel, auditief en interactief aan te bieden, leren leerlingen beter en meer. Zwakkere leerlingen kunnen veel profijt hebben van de herhalingsmogelijkheid die ict met zich meebrengt. Voorwaarde is wel dat het goed ontworpen ICT-programma’s zijn die aansluiten bij het niveau van de leerling en de leerling stapsgewijs door de lesstof heen leiden. ICT vergroot de betrokkenheid van de (meeste) leerlingen vergroot. Leerlingen vinden het werken met ICT-toepassingen leuk en zijn daardoor meer betrokken bij de lesstof. Wel belangrijk is dat ICT wordt afgewisseld met andere werkvormen want anders treedt ook hier verzadiging op.

 

Randvoorwaarden
Volgens onder zoek zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om de inzet van ICT succesvol te laten zijn:

  • Onderwijsvisie; Het management en onderwijsteam moet samen een visie op ICT-gebruik in het onderwijs ontwikkelen en vastleggen zodat het ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
  • Deskundigheid; Leraren moeten worden bijgeschoold en er moeten goede onderwijsgerelateerde ICT-toepassingen worden ontwikkeld die aansluiten op de wensen en capaciteiten van de leraar.
  • Digitaal leermateriaal; Naast het stimuleren van het ontwikkelen ervan moet digitaal leermateriaal ook goed vindbaar zijn.
  • ICT-infrastructuur; Voldoende computers, een goede internetverbinding en een stevig intern netwerk op school is onontbeerlijk om de inzet ICT succesvol te laten zijn in het onderwijs.

 

Computer versus leraar
De inzet van ICT kan het onderwijs efficiënter en aantrekkelijker maken voor zowel leerling als leraar maar computers zullen nooit de leraar kunnen vervangen. De rol van de leraar zal wellicht wat veranderen maar de behoefte aan ‘een mens voor de klas’ zal nooit verdwijnen. ICT is dus geen concurrentie en kan met een gerust hart omarmd worden.