Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Communicatie Temperamenten test

Bewijs Communicatie Temperamenten test

Resultaten temperamententest

 

Aarde 36      
Water 32                  
Lucht   18
Vuur    34

Ik zal alle 4 temperamenten toelichten door de kenmerken op mijzelf toe te passen.


Aarde  - 36
Van dit element pas ik (volgens de uitslag) veel kenmerken toe. Na het lezen van de kenmerken blijkt inderdaad dat ik veel overeenkomsten met mijzelf zie zoals:


- levensthema: zingeving: Vaak merk ik dat ik over allerlei zaken mijn eigen mening ofwel een visie heb. Als ik iets doe is dat vrijwel altijd met een reden die voor mij nut heeft. Ik denk vaak ik doelen.
- zelfbeeld is niet altijd positief – neemt kritiek serieuzer dan complimenten: Van nature ben ik altijd erg kritisch op mezelf, ik wil graag alles goed doen. Als iets niet helemaal lukt reken ik vrijwel altijd mezelf aan. Ook merk ik dat ik meer waarde hecht aan kritiek dan complimenten. Complimenten zijn natuurlijk leuk om te krijgen, maar met kritiek kan ik wat doen. Dit komt denk ik voor uit de drang om dingen goed te willen doen, dan hoor ik liever wat beter kan dan wat er al goed gaat.
- boosheid richt zich vooral op zichzelf – alleen wanneer zijn principes geweld wordt aangedaan kan hij hard en onberekenbaar zijn – sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel
: normaal gesproken ben ik vaak boos op mezelf, stel ik mezelf teleur als iets niet is gelukt. Ik ben niet snel boos op andere personen. Behalve wanneer iemand mijn principes overtreed word ik echt boos op een persoon. Zo vind ik het erg belangrijk dat iedereen gelijk behandeld word en dat niemand beoordeeld word. Vooral als het gaat om huidskleur ben ik hier erg fel in.
Het is vaak voorgekomen dat wanneer iemand een opmerking maakte van ‘zo zijn die negers’, het vuur in mij aangestoken werd. Dan duik ik er heel fel in en ga er tegenin. Ook merk ik dat wanneer ik echt boos ben ik niet zo vergevingsgezind ben. Terwijl ik normaal snel denk, ach het geef niet, maar bij bepaalde zaken duurt het een tijd voordat ik dat los kan laten.
- stelt hoge eisen aan zichzelf, neigt naar perfectionisme. Stelt ook hoge eisen aan anderen, maakt daardoor vaak een strenge indruk
: De hoge eisen stellen heb ik beschreven, dit element merk ik sterk bij mezelf. Bij anderen verwacht ik soms dat zij hetzelfde denken als mij en het beste eruit willen halen, maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Ik hoor vaak, ook op stage, dat ik van nature streng kan overkomen. Dit is voor het onderwijs vaak handig, problemen met orde houden e.d. heb ik dan ook vrijwel niet. Maar soms zou ik willen dat ik ook wat ‘losser’ en minder perfectionistisch zou kunnen zijn. Dit is één van mijn leerdoelen voor het 3e jaar op de ALO.
- uitzonderlijk sterk verantwoordelijkheidsgevoel – het vuur zit in aarde wanneer anderen geen verantwoordelijkheid dragen of zich te weinig druk maken om essentiële zaken: Dit past ook bij mijn karakter. Eerder heb al beschreven dat ik in sommige gevallen erg boos kan worden op anderen. Erg vurig.
- ‘Lucht kan ‘aarde’ zijn zwaarmoedigheid verlichten: dit vond ik erg opvallend. Mijn vriend heeft namelijk veel kenmerken van ‘lucht’ en het komt regelmatig voor dat ik boos ben op mezelf/ergens mee zit en dat door met hem erover te praten mij rust geeft. Hij laat dan alles ineens veel luchtiger en eenvoudiger zien.

Water - 32

De toepassing van dit element is nog niet uitgesproken. Bij dit element zie ik dat ik veel kenmerken toepas, maar anderen ook weer helemaal niet:

 

Herkenbaar voor mijn karakter                              Niet herkenbaar voor mijn karakter

- doorzettingsvermogen, solistisch                      - afstandelijk flegmatisch temperament

Leren/werken doe ik het liefst alleen.                    Mijn emotie ontlaadt zich naar buiten.

 

Deze kenmerken leren mij dat ik aansluiting vind in water, omdat ik graag alleen werk en de dingen goed structureer en plan. Ik denk echter dat ik geen afstandelijk persoon ben, maar juist zich actief in dingen mengt.

Vuur - 34

Van dit element pas ik ook veel kenmerken toe. De score van vuur en aarde licht dicht bij elkaar maar ik denk dat ik toch meer aarde dan vuur ben.
Ik herken bij mezelf het energieke en wilskrachtige van het vuur. Ik houd van uitdagingen en van competitie. Aan de andere kant denk ik niet dat de kwetsbare kant van vuur sterk bezit, ik vind het juist prettig om goede kritiek te krijgen. Voor mij is dat vaak de uitdaging om daar iets mee te doen en mezelf te verbeteren (aarde).

Ik wil graag leidinggeven, en verantwoording (als aarde), maar houdt niet van confronterend gedrag. Het opzoeken van grenzen en daarmee conflicten past bij vuur, maar juist weer niet bij mij.
Vuur zoekt ook zijn falen niet bij zichzelf en zegt dat hij alles kan. Dit komt bij nooit voor, zoals ik eerder bij aarde heb beschreven.
De energie en wilskracht van het vuur zit dus wel in mij (denk ik) maar ik ben geen vuur type, maar een aarde type.

Lucht - 18

Is volgens de reader het minst door mij geprefereerde element. Als ik de kenmerken lees zijn dit ook veelal mijn tegenstellingen. Waar het lucht type plannen gemakkelijk los laat, is dat mijn leidraad. Waar hij chaotisch is, ben ik geordend. Lucht is de verbinder in de communicatie en denkt buiten het kader. Dit zou ik niet bij mijn karakter neerzetten. Ik denk dat deze lage uitslag bij het lucht type dus ook klopt.

Klopt de uitslag voor mij?
Ik denk dat de uitslag voor mij wel klopt. Bij de types waar ik hoog heb gescoord herken ik mezelf, en bij lage scores herken ik mezelf niet.
Mijn hoogste score was bij het element Aarde. Hierin herken ik mezelf het meest. Ook als ik de tekst door lees en het schema van aarde bestudeer zie ik (ongeveer) een beschrijving van mezelf. Ik kan nu ook stellen, dat de meeste mensen mij waarschijnlijk ook als een aarde type zullen beschrijven.
De sleutelwoorden idealisme, perfectionisme en zorgzaam waren namelijk ook aan mij geven bij het spel van de kernkwaliteiten en valkuilen.