Joycehidding.jouwweb.nl
Home » 7. Attituden

7. Attituden

Niveau 1

De student toont een onderzoekende houding ten aanzien van situaties en problemen in de beroepspraktijk en opvattingen over onderwijs. Hij is zich bewust van het belang en betekenis van onderzoek voor de beroepspraktijk. De student staat open en laat zien dat hij zich bewust is van haar sterke en zwakke kanten.

 

Ik ben mij bewust van het belang en betekenis van onderzoek voor de beroepspraktijk
Onderwijs en ontwikkeling hoort bij elkaar. Niet alleen de leerlingen, maar ook de docenten en de school is ontwikkeling. Om deze ontwikkeling vast te stellen om te kijken waar er ontwikkeling nodig is is onderzoek een belangrijk middel. Door onderzoek te doen kan vastgesteld worden wat het resultaat of effect van onderwijs op bepaalde punten is en daaruit kunnen conclusies getrokken worden om het onderwijs te verbeteren. Dit kan betekenis hebben voor een individuele school, maar ook voor onderwijs in het algemeen is dit erg belangrijk. Ik ben een voorstander van gemengde scholen. Laatst is uit een onderzoek gebleven dat leerlingen van gemengde scholen beter zijn in alle aspecten van burgeschap en dat zij vaardiger zijn in het oplossen van ruzies. Dit zou voor de overheid een mooie uitkomst zijn wanneer zij meer gemengde scholen willen vormen. Het artikel is lezen op de pagina bewijs onderzoek gemengde scholen.

 

Ik heb een open houding en mij bewust van mijn sterke en zwakke kanten
Sinds de ALO ben ik veel bezig geweest met reflecteren en heb ik veel geleerd over mijn eigen persoonlijkheid. We hebben het kwaliteitenspel gespeeld en ik heb voor het vak Communicatie een eigen kernkwadrant gemaakt. Dit verslag is te lezen op de pagina bewijs kernkwadranten, hierin toon ik aan wat mijn kwaliteit is, mijn valkuil, allergie en uitdaging. Ook hebben een temperamententest gemaakt waar ik een verslag van heb gemaakt. Dit verslag (met de uitslag van de test) is te lezen op de pagina bewijs communicatie temperamenten test. Hierin heb mijn karakter goed kunnen herkennen bij het temperament Aaarde en ook bij Vuur.
Deze stukken bewijzen dat ik bewust ben van mijn eigen kwalitieten. Bij de eerste POP die ik heb gemaakt voor de pabo heb ik een sterkte zwakte analyse gemaakt waarbij ik mijn sterke en zwakke beschrijf.
In alle stukken zijn overeenkomsten te vinden, dit toont aan dat ik mij er goed bewust van ben.

 

 

Niveau 2

De student toont een onderzoekende houding ten aanzien van zijn eigen ontwikkeling, de schoolontwikkeling en de achterliggende onderwijsopvattingen. De student is zelfsturend in eigen leerproces en straalt zelfvertrouwen uit in eigen vermogen. Hij toont een eigen visie op het beroep en het eigen professionele handelen.

 

Ik toon een onderzoekende houding ten aanzien van mijn ontwikkeling, de schoolontwikkeling en onderwijsopvattingen
Deze opleiding ben ik begonnen omdat ik graag verder wil leren. Omdat ik nog meer wilde leren over onderwijs en in mijn ogen een meer ontwikkelde docent wilde zijn. Dat is nog steeds zo. Tijdens de stage laat ik een onderzoekende houding zien, ik ben serieus en betrokken bij de ontwikkelingen van mezelf en die van de school. Daarnaast ben ik nieuwsgierig naar de verschillende onderwijsopvattingen. Dit toont zich in het feit dat ik gewisseld ben van een reguliere naar een ogo school. Ook heb ik er tijdens de Alo voor gekozen om op veel verschillende soorten scholen en omgevingen stage te lopen.

 

Ik ben zelfsturend in mijn leerproces en straal zelfvertrouwen uit in eigen vermogen
Ik ben een serieuze student en ben erg bewust bezig met het ontwikkelen van mijn competenties. Ik weet goed wat mijn sterke kanten en welke leerpunten ik heb. Ik straal zelfvertrouwen uit en ben in staat leiding te geven aan een groep. Aan de andere kant kan ik ook goed verwoorden waar ik minder goed ik ben en kan ik op een goede manier met feedback omgaan. Tijdens het beoordelingsgesprek vond ik het erg prettig om te horen dat mijn stagedocent en opleider dit beiden ook zo hadden ervaren. Voor mij is het erg belangrijk dat anderen zien dat ik zorgvuldig werk en serieus omga met het lesgeven. De stagedocent en opleider hebben dit beiden benoemd in de stagebeoordeling.

 

Ik heb een eigen visie op het beroep en mijn eigen professionele handelen
Door mijn verschillende ervaringen in het onderwijs heb ik een eigen visie ontwikkeld. Deze is uiteraard nog steeds in ontwikkeling. Hoe ik nu tegen het beroep aankijk is te lezen in mijn vise op onderwijs.

 

Niveau 3

De student stemt de ontwikkeling van haar achterliggende onderwijsopvattingen af op het beleid van de school. De student toont zich verantwoordelijk voor haar eigen ontwikkeling en handelen.


Ik stem de ontwikkeling van mijn onderwijsopvattingen af op het beleid van de school
Wanneer ik straks op zoek ga naar een baan in het basisonderwijs als groepsleerkracht zal ik eerst onderzoeken wat het beleid van de school is voordat er solliciteer. Ik heb een sterke opvatting over onderwijs, welke te lezen is in mijn vise op onderwijs. Ik zou ook graag willen werken op een school die past bij mijn visie. De stageschool waar ik nu stageloop (in het 1e semester van jaar 2) heeft een schoolplan opgesteld dat op een aantal punten zeker aansluit bij mijn opvatting, bijvoorbeeld dat het kinderen willen leren over de verschillen in de maatschappij. Dat is voor mij erg belangrijk om een goede burger te kunnen worden. Welke punten mij nog meer aanspraken beschrijf ik op de pagina Bewijs Opvatting stageschool. Ik heb eerst het schoolplan bestudeerd en daarna dit vergeleken met mijn eigen onderwijsopvattingen.

 

Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen ontwikkeling en handelen
Mijn houding is open, naar leerlingen, collega's en naar mijzelf. Ik kan kritisch naar mezelf en stel mezelf altijd verantwoordelijk voor mijn handelen. Dit wil ik mijn leerlingen ook leren te doen. Je handelt zelf en bepaalt zelf je eigen gedrag en kan dat dus ook veranderen waar dat nodig is. Wat betreft mijn ontwikkeling wordt er ook zelfverantwoordelijkheid gevraagt vanuit de Pabo. Het werken met een portfolio is een vorm waarbij je zelfstandig moet kunnen werken. Ik ben zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en vastleggen van mijn ontwikkeling. In mijn gedrag laat ik ook zien dat ik zelfverantwoordelijk ben voor mijn ontwikkeling. Tijdens de stage neem ik intiatieven, breng in mijn begeleiders op de hoogte van mijn leerdoelen en ga ik concreet aan de slag met feedback. Dit heb ik met verschillende bewijsstukken aangetoond. Uit de stukken die mijn stagementor en opleider in de school hebben geschreven over mijn handelen als stagiaire in de stagebeoordeling komt dit ook duidelijk naar voren.
Voor het 2e assement had ik mijzelf uiteraard ingeschaald op een bepaald niveau. Ik ben uiteindelijk door de assessor ook op datzelfde niveau beoordeeld. Dit toont aan dat ik een goed beeld heb van mijn eigen ontwikkeling en competenties. Dit heeft de assessor ook expliciet benoemt in het verslag van het 2e assessment.