Joycehidding.jouwweb.nl
Home » 7. Competent in reflectie en ontwikkeling

7. Competent in reflectie en ontwikkeling

De compenties die ik behaald heb ik bewijs ik op de pagina's kennis, vaardigheden en attituden.
Daarin zijn de competentiebeschrijvingen te vinden per niveau en de daarbij horende bewijsstukken.

 

Hieronder staat het overzicht van behaalde competenties tot nu toe.

 

Interpersoonlijk

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Kennis

 

 

 

Vaardigheden

   

 

Attituden

   

 

    
 

Niveau

 

 

 

 


 Niveau behaald
 Niveau behaald (eigen inschaling)
 Niveau gedeeltelijk behaald
 Niveau nog niet behaald

 

 

Ik ben competent in reflectie en ontwikkeling
Als leerkracht heb ik een professionele houding. Ik ben betrokken bij mijn leerlingen, werk doelgericht en evalueer mijn handelen als leerkracht. Ik heb een duidelijke onderwijsvisie en hanteer duidelijke normen en waarden in de klas. Deze bespreek ik met mijn leerlingen en zowel met de groep als met individuele leerlingen stel ik doelen op. Samen bespreken we de leerdoelen en ik laat voorbeeldgedrag zien aan mijn leerlingen.

 

Ik ben in ontwikkeling en leergierig om altijd te blijven verbeteren en nieuwe dingen te leren. Vanuit mijn interpersoonlijke kwaliteiten weet ik wat mijn sterke kanten zijn en welke leerpunten ik heb. Ik werk planmatig om deze leerpunten te verbeteren en gebruik daarbij mijn kwaliteiten. Ik kan doelgericht werken en benut de kansen die er in de school zijn om verder te ontwikkelen.