Joycehidding.jouwweb.nl
Home » 6. Vaardigheden

6. Vaardigheden

Niveau 1

De student kan met opvoeders goed contact onderhouden over alledaagse gebeurtenissen. 

 

Ik kan goed contact onderhouden met opvoeders over alledaagse gebeurtenissen
Tijdens de stage in groep 1/2 heb ik goed contact onderhouden met opvoeders over alledaagse gebeurtenissen. Tijdens het ophalen en wegbrengen van kinderen maak ik een praatje met ouders, bijvoorbeeld over hoe het gaat met het kind of wat we die dag gedaan hebben. Tijdens een paasontbijt op school heb ik met een ouder een langer gesprekje gehad. Hiermee toon ik aan dat ik contact kan onderhouden met opvoeders, dit is te vinden op de pagina bewijs contact opvoeders.  

 

Niveau 2

De student kan schriftelijk en mondeling correct formuleren op woord-, zins- en tekstniveau.  

 

Ik kan schriftelijk en mondeling correct formuleren op woord-, zins- en tekstniveau
Taal is een sterke kant van mij en niet voor niets heb ik examen gedaan in 5 talen. Taal vind ik leuk. Ik kan mij mondeling correct formuleren en heb verbale kwaliteiten. Ook ben ik goed in het schrijven van stukken en het correct formuleren daarbij. De bewijsstukken in dit portfolio laten zien dat ik schriftelijk correct formuleer op woord-, zins- en tekstniveau. Een explicitiet voorbeeld is het stuk over mijn visie op bewegen dat ik voor ALO geschreven heb. Daarin komen mijn taalkundige kwaliteiten naar voren wat betreft het schrift. Mijn stagedocent heeft in de stagebeoordeling ook aangegeven dat mijn mondelingen en schriftelijke vaardigheid voldoende is.

 

Niveau 3

De student kan aan opvoeders en belanghebbenden, ook in complexe situaties, mondelinge en schriftelijke informatie geven en gebruikt informatie die hij van hen ontvangt. Hij gaat een educatief partnerschap aan met de opvoeders van kinderen in zijn klas.

 

Ik kan opvoeders en belanghebbenden, ook in complexe situatues, mondelinge en schriftelijke informatie geven en informatie gebruiken die ik ontvang
In de stage ben ik geen complexe situaties tegen gekomen waarbij ik mondelinge en schriftelijke informatie geef en ontvang van ouders. Als leerkracht werk ik zorgvuldig en hecht ik veel waarde aan duidelijkheid. Bij het communiceren met ouders ben ik duidelijk in mijn verwachtingen en maak ik samen met hen afspraken. Dit zal ik mondeling afspreken en bij een (gepland) gesprek zal ik gebruiken maken van het oudergesprek formulier van HGW. Dit biedt duidelijkheid voor beide partijen en kan gebruikt worden als startpunt bij volgende gesprekken. Ook bij complexe situaties zal ik hier gebruik van maken.
Om een beeld te vormen van wat voor complexe situaties ik tegen kan komen heb ik daarover een gesprek gehad met een interne begeleidster. Zij heeft voorbeelden gegeven vanuit haar eigen ervaring en verteld hoe zij daar toen mee om is gegaan. In het gesprek heeft ze moeilijkheden verteld, zoals het omgaan met ouders die ontwijkend verdrag vertonen of het probleem van hun kind ontkennen, en ze heeft tips gegeven hoe daar mee om te gaan. Enkele voorbeelden heb ik uitgewerkt en daarbij beschreven hoe ik daar nu als leerkracht mee om zou gaan. Dit is te lezen in het verslag omgaan met ouders in complexe situaties.

 

Ik ga een educatief partnerschap aan met de opvoeders van de kinderen in mijn klas
Bij kennis 3 heb ik aangetoond wat een educatief partnerschap is en bij attituden heb ik het belang daarvan onderbouwd. Wanneer ik straks mijn eigen groep heb ga ik daarom ook zeker ouders betrekken bij het onderwijs en een educatief partnerschap aan. Als gymdocent heb ik daar nog weinig ervaring mee. De ouders zijn amper betrokken bij het onderwijs op het ROC, terwijl dit ook ertoe zou kunnen leiden dat de resultaten omhoog en het verzuim vermindert. Zo blijkt ook uit 'tips om ouders te betrekken' opgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor mij als gymdocent betekent dat ik een voorstel inbreng om ouders meteen op de hoogte te stellen wanneer een leerling verzuimt. Voor mij als groepsleerkracht betekent dit dat ik aan het begin van het schooljaar investeer in de relatie met ouders. Hoe dat ga doen beschrijf ik op de pagina bewijs educatief partnerschap aangaan. Vanwege mijn doorzettingsvermogen en daadkracht is dit een realistisch plan dat ik, met mijn kwaliteiten, ook kan uitvoeren.