Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Opvoedstijlen

Bewijs Opvoedstijlen

Ouders voeden hun kinderen op hun eigen manier op. Er zijn een aantal opvoedstijlen te onderscheiden:

  • Autoritair: ouders zijn streng, koud, inflexibel en straffen vaak. Het woord van de ouders is wet, strikte gehoorzaamheid wordt geëist.
  • Permissief: ouders geven vage en inconsistente feedback die niet eenduidig is. Stellen weinig eisen, laten hun kinderen vrij. Ze stellen weinig regels en voelen zich niet verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kind.
  • Ondersteunend/autoritatief: ouders zijn consequent en hanteren duidelijke en consistente regels. Relatief streng, maar liefdevol en emotioneel ondersteunend. Ze stimuleren het proces van zelfstandig en onafhankelijk worden.
  • Onverschillig/verwaarlozend: ouders tonen vrijwel geen belangstelling voor de kinderen. Zij vertonen afwijzend, ongeïnteresseerd gedrag en zijn emotioneel afstandelijk. Ouders vervullen alleen de taak van onderdak, eten en kleding te bieden. Dit leidt tot verwaarlozing en is kindermishandeling.

 

 

 

Hieronder is in een overzicht weergegeven welke invloed de stijl van opvoeden heeft op het kind.

Opvoedingsstijl

Invloed op kind

Autoritair

Weinig sociaal, teruggetrokken gedrag. Jongens vijandig, meisjes afhankelijk van de opvoeders. Weinig behulpzaam

Permissief

Weinig sociaal, afhankelijk, weinig zelfbeheersing, nukkig.

Ondersteunend

Vriendelijk, assertief, onafhankelijk, samenwerkend, aardig, succesvol, emotioneel stabiel

Onverschillig

Emotioneel afstandelijk, laag zelfbeeld. Tevens slechte cognitieve en fysieke ontwikkeling.