Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Opvoeding

Bewijs Opvoeding

De onderstaande stukken en bewijzen zijn eerder in dit portfolio gebruikt. Al deze bij elkaar laten mijn kennis over verschillende manieren van opvoeding en de culturele bepaaldheid daarvan zien.


Ouders voeden hun kinderen allemaal op hun eigen manier op. Ik ken de verschillende stijlen van opvoeden als autoritair, permissief, autoritatief en verwaarlozend. Hoe de ouders handelen bij elke stijl en wat de invloed daar van is op de kinderen beschrijf ik op de pagina bewijs opvoedstijlen. Bij de competentie 2 heb ik ook mijn kennis over opvoedingstheorieƫn aangetoond. Daarin ga ik verder in op de manieren van opvoeden en onder andere de visie van Langeveld wordt besproken. Dit is te vinden op de pagina bewijs opvoedingstheorieƫn.

 

Mijn kennis over de verschillen in het primaire opvoedingsmilieu (het gezin) toon ik aan op de pagina Bewijs Primair Opvoedingsmilieu. Door de verschillende opvoedingstijlen van ouders, achtergrond van de ouders en de verschillende buurten waarin kinderen leven kun je stellen dat kinderen verschillende leefwerelden hebben. Ik heb het boekje Psychologie en de multiculturele samenleving gelezen waarin in wordt gegaan op de verschillen in culturen. Het gedeelte over opvoeding wordt beschreven aan de hand van het bio-ecologisch model van Bronfenbrenner. Hiervan heb ik een samenvatting gemaakt waarmee ik mijn kennis over de verschillende leefwerelden en de culturele bepaaldheid daarvan aantoon. Dit is te lezen op de pagina Bewijs Culturele bepaaldheid opvoeding.