Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Rol leerkracht in contact met opvoeders

Bewijs Rol leerkracht in contact met opvoeders

Het onderstaande is een samenvatting van Hoofdstuk 10 van het boek Vakbekwaam onderwijzen.

 

Ouders hebben verwachtingen over het onderwijs dat hun kind gaat volgen. Zowel de school als de ouders belanghebbende. Een goed contact is dus erg belangrijk.
Juist contact met de leraar van het kind is van grote invloed op de betrokkenheid van ouders bij de school. Ouders vinden de leerkracht de meest geschikte persoon om mee te overleggen over opvoedingsproblemen (De Vries, 2007).

Grootschalig onderzoek dat in opdracht van het ministerie van WVC werd uitgevoerd zegt: kinderen hebben het meer naar hun zin op school als de ouders ‘ondersteunend gedrag’ laten zien. Dit ondersteunend gedrag bestaat vooral uit het praten met je kind over school en het onderhouden van contact met de leerkracht (Riessen, 1993).

 

De meest effectieve vorm van ouderbetrokkenheid is de belangstelling die ouders tonen tegenover hun kind voor zijn wel en wee op school en de bereidheid daarvoor thuis tijd en aandacht vrij te maken. Het is de taak van de school om ouders hierover te informeren en te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door materiaal of ouderprogramma’s aan te bieden.

 

In relatie tussen de school en de ouders vormt het persoonlijk contact tussen de leerkracht en de ouders een van de belangrijkste vormen bij het bevorderen dan wel het handhaven van de betrokkenheid. Als leerkracht is het belangrijk dat je er tijd investeert.
Vooral op scholen met veel leerlingen uit achterstandsmilieus is de afgelopen jaren nogal wat ervaring op gedaan met het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school. De verwachtingen daarbij zijn steeds tweedeling:

  • Curatief: leerlingen met problemen zullen baat hebben bij betrokken ouders.
  • Preventief: het stimuleren van de betrokkenheid van ouders zal in bepaalde gevallen de kans op het ontstaan van leer- en gedragsproblemen kunnen verkleinen.

 

Als leerkracht is het belangrijk om informatie aan ouders te geven. Op groepsniveau kun je dit op verschillende manieren doen:

  • Inloop
  • Het prikbord of mededelingenbord
  • Groeps- of informatieavond

 

Belangrijk voor de leerkracht is ook stipt en duidelijk te zijn in de omgang met ouders:

  • Afspraken over tijden en data ter plekke noteren
  • Realistische afspraken maken
  • Overzichten in activiteiten verzorgen

 

Als leerkracht heb je de rol om ouders regelmatig op de hoogte te houden, ook over goede prestaties van het kind. Daarvoor kun je gesprekken voeren met ouders. Het is belangrijk om die gesprekken goed voor te bereiden en gegevens over het kind bij de hand te hebben tijdens het gesprek.