Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Belang contact opvoeders

Bewijs Belang contact opvoeders

De onderstaande tekst komt uit een artikel van de site leraar24.nl. Ik heb het artikel bewerkt en hieronder staan de punten die ook belangrijk vind. Een aantal begrippen heb ik vetgedrukt, dit zijn kernbegrippen voor mij. Het artikel heb ik gevonden op de site: leraar24.nl Het gehele artikel is te vinden op: http://www.leraar24.nl/dossier/130.

In een schooljaar heeft een leraar regelmatig op verschillende manieren contact met ouders. Een voorwaarde voor een goed schoolklimaat is een goede relatie tussen de leraar en de ouders van zijn leerlingen. Als leraar is het dus van belang om een goed contact op te bouwen en te onderhouden met deze ouders. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling.

 

De ouders zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen van de desbetreffende leerling. Ouders willen doorgaans graag betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind op de school. Er is dus sprake van een samenwerking tussen leraar en ouders.

 

Gedurende een schooljaar heeft een leraar verschillende contactmomenten met de ouders zoals ouderavonden en rapportbesprekingen. Er vinden over het algemeen veel gesprekken plaats met de ouders over de leerling en zijn ontwikkeling op school.

Verder zijn er nog de korte contactmomenten zoals het brengen en ophalen van het kind en andere activiteiten van de school waarbij ouders betrokken kunnen zijn. Ook komt het voor dat een leraar om verschillende redenen meer contact heeft met ouders dan normaal. Van een leraar wordt verwacht dat hij zich professioneel opstelt tijdens de contactmomenten met de ouders.

 

Als gevolg van de multiculturele samenstellingen van scholen krijgen leraren ook te maken met ouders met andere etnisch-culturele achtergronden. Er zijn dan ook verschillen tussen het contact met autochtone ouders en contact met allochtone ouders. Bij contact met allochtone ouders komen andere struikelblokken om de hoek kijken.

 

Een veelvoorkomend probleem tijdens de communicatie met allochtone ouders is het taalprobleem. ‘Leraren noemen het elkaar niet kunnen verstaan, de voornaamste reden van het problematische contact met ouders' vermeldt het artikel ‘Contact met allochtone ouders' van Marijke Booijink (JSW, jaargang 92, 2008).

 

Een ander struikelblok is het verschil in non-verbaal gedrag. Elke cultuur heeft zijn eigen regels voor het uiten van non-verbaal gedrag. Dit kan leiden tot interpretatieverschillen in de communicatie, wat de overdracht van informatie bemoeilijkt.

 

Dan is er nog het verschil tussen normen, waarden en opvattingen. Het kan voorkomen dat een allochtone ouder vanuit zijn eigen culturele opvattingen, moeite heeft met bepaalde regels en activiteiten van de school. Als leraar is het van belang om de (allochtone) ouders als een gelijkwaardige gesprekspartner te benaderen en respectvol om te gaan met de visie en culturele achtergrond van de allochtone ouder.