Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Avond van het onderwijs: ouder-leraar relatie

Bewijs Avond van het onderwijs: ouder-leraar relatie

Op 03 oktober 2011 zond de NTR de ‘Avond van het onderwijs’ uit. Daar werden een aantal stellingen besproken door deskundigen en ouders, leraren en leerlingen. Hieronder geef ik de meningen weer van een stelling over de ouder-leraar relatie en geef ik mijn eigen mening.

 

“Ouder-leraar relatie is minstens zo belangrijk als goed taal en rekenonderwijs”

Deze stelling was opgesteld door Micha de Winter, hoogleraar Pedagogiek. Jan Blokker, leraar, publicist en historicus was tegen. Zij waren de deskundigen voor deze stelling. Verder werd er een discussie gevoerd tussen verschillende schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen. Hieronder staan hun argumenten  tegenover elkaar weergegeven.

 

Eens

Oneens

Door wie

Kennisoverdracht wordt overschat, ontwikkeling is meer

Het hoofddoel is om kennis bij te brengen, alles daarbuiten is afleiding

Deskundigen

School heeft een opvoedkundige verantwoordelijkheid

School is er om kennis te leren

Deskundigen

Kwaliteit van betrokkenheid ouders hangt samen met resultaten

Ouders moeten buiten de school blijven en leraren het werk laten doen

Deskundigen

 

Ouders zijn partij, alleen informatie uitwisseling

Deskundigen

 

Maatschappelijke thema’s en overleg met derden moeten beperkt worden.

Deskundigen

Ouders kunnen leerlingen stimuleren als ze betrokken zijn.

School = school, thuis is privé

Leerlingen

Gelijkwaardige samenwerking, naast school leren kinderen ook.

Alleen als het nodig is hulp ouders inschakelen

Ouders

58% eens met de stelling

42% oneens met de stelling

Publiek Twitter


Uit het bovenstaande blijkt dat er grote verschillen van mening zijn. Zoals ik ervaar gaat het erom wat jij verwacht van het onderwijs. Mijn indruk is dat de personen die vinden dat ouders betrokken moeten zijn ook vinden dat de school een opvoedkundige rol heeft (en dat dus samen met de ouders doet). Degene die vinden dat school is voor kennisoverdracht vinden dat de ouders daar buiten staan en dus ook buiten school moeten blijven en geen partner van de school zijn.

 

Ik ben het zelf eens met de stelling en denk dat de school een opvoedkundige taak heeft. Ik vind het erg zonde dat sommige mensen kennis boven de totale ontwikkeling lijken te stellen. Kennis is belangrijk uiteraard, maar ook daar kunnen ouders bij helpen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die extra hulp nodig hebben. Thuis bijscholing kan alleen met de hulp van de ouders. En wat doe je dan met leerlingen waarmee het altijd goed gaat? Is er voor hun geen aandacht/overleg tussen ouders en leraren? Ik denk dat het voor kinderen (vooral op de basisschool) ook prettig is als thuis en school samenwerken en het op beide fronten aandacht krijgt en gewaardeerd wordt. Wanneer er thuis/op school moeilijkheden kan dit opgelost worden als beide partijen betrokken zijn. Wellicht heeft de situatie op school invloed op het gedrag van het kind thuis en andersom. Naar mijn mening is de rol van de school te groot om het helemaal te scheiden met thuis en kun je juist betere resultaten halen wanneer de ouders en school samenwerken. Dit is ook uit onderzoek gebleken.