Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Samenwerkingsopdrachten pabo

Bewijs Samenwerkingsopdrachten pabo

Voor leerpraktijk heb ik verschillende onderzoekjes gedaan met medestudenten en ik zal hieronder beschrijven hoe ik heb samengewerkt.

 

Onderzoek OGO
Nadat de groep samengesteld was moesten we een onderwerp kiezen, dit moest over een onderwijsvorm gaan. Persoonlijk was ik geïnteresseerd in OGO, omdat ik het advies had gekregen op een OGO school stage te gaan lopen. Zo kon ik er al meer over te weten komen. Eén van de medestudenten liep nu stage op een OGO school en kon dus goed aan informatie komen van haar stageschool. De anderen leek het ook een goed idee en zo gingen we aan de slag. We hebben eerst gezocht naar algemene informatie, we besloten namelijk om een theoretisch onderzoek te doen.

 

Mijn bijdrage daarin was dat ik een stuk had gevonden die duidelijk inging over de rol van de leraar en de rol van de leerling in het OGO. We hadden een aantal voorwaarden van leerpraktijk en dit sloot daar prima op in. Nadat we de stukken en ideeën van iedereen besproken hadden besloten we om de het onderzoek in te delen in vier onderdelen. De doelstellingen van OGO (wat is OGO), de rol van de leraar, de rol van de leerling en hoe werkt dat in de praktijk (handleiding, HOREB, stageschool, thema kiezen).

Ik was verantwoordelijk voor de rol van de leraar. Tussentijds hebben in de vakantie nog via skype overlegd hoe het bij iedereen ging en wat er nog aangepast moest worden in het verslag. Ieder werkte zijn gedeelte uit en zo kwam het verslag tot stand. Het volledige verslag is hier te lezen. Daarna hebben we samen een presentatie erover gemaakt. Ik heb uiteraard ook mijn eigen gedeelte gepresenteerd aan de klas. De presentatie die we gemaakt en gegeven hebben is hier te zien.

 

Onderzoek geschiedenismethode
Met hetzelfde groepje hebben we ook een vergelijkingsonderzoek gedaan naar geschiedenismethodes. We hebben in de bibliotheek eerst vier verschillende methodes uitgekozen die ons het meest aanspraken. Vervolgens hebben we allen een eigen methode onderzocht. Dit deden we volgens de richtlijnen van leerpraktijk. Dit hebben we in een bijeenkomst samen besproken en gekeken naar de onderlinge verschillen. Daarna moesten we alles bij elkaar voegen, met elkaar vergelijken en er een verslag van maken. We hebben afgesproken dat ieder twee punten (van die richtlijnen) zou onderzoeken. Zo kwamen we wederom tot een mooi verslag. Het volledige verslag is hier te lezen.

 

Toen hebben we gesproken over hoe we dit zouden presenteren. Onze ervaring was dat het niet zo boeiend was als we heel zakelijk alle verschillen tussen de methoden zouden opnoemen. We wilden iets anders. Het leek mij leuk als de leerlingen zelf ook actief betrokken waren bij het onderzoeken van de verschillen en het kiezen van een methode (voor de stageschool). Uiteindelijk kwamen er toe dat zij in groepjes de verschillende methodes op de verschillende punten zouden vergelijken en daarover hun mening zouden geven. Dit moesten ze dan op formulieren invullen, elke methode kreeg een cijfer (van 1 t/m 5) op verschillende aspecten. Daarna konden we tot een gemiddelde komen en zo bepalen wat de beste methode van de klas was.

 

Ik was zelf erg tevreden over het onderzoek en de manier hoe wij te werk zijn gegaan. We zijn ruim op tijd begonnen en hebben goed nagedacht over hoe hij de presentatie wilden geven. Ik was heel tevreden over het resultaat en kan goed samenwerken met mijn medestudenten.