Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Feedback van docent geschiedenismethode onderzoek

Bewijs Feedback van docent geschiedenismethode

Feedback bij onderzoek en presentatie methodes of andere aanpak – deeltijd verkort jaar 1

Groepje: Eva, Malou, Joyce, Merel                                                         Vakgebied: geschiedenis

Feedback: Margreet Tholens

 

Aandachtspunten                                                  Feedback (o v g of meer commentaar)

 

Inhoud presentatie bv.:

-          informatief

-          interessant

-          betrouwbaar

-          helder

-          inzichtgevend

-          voldoende aspecten

-          wekt nieuwsgierigheid naar informatie op papier

-           

 

Goed startpunt: Eva's stageschool zoekt nieuwe geschiedenismethode. Goede voorbereiding en organisatie: op schrift uitgewerkte vergelijking van te voren ter bestudering toegestuurd, alle materiaal aanwezig, op functie (handleiding, werkboek enz.) gesorteerd en op tafels klaargelegd, compleet met beoordelingsschema. Heldere korte uitleg over gang van zaken (Merel). Jullie liepen ook goed rond om te observeren, te stimuleren, interesse te tonen, feedback of ander commentaar te geven. Ieder van jullie was een expert. Goed aan de tijd gehouden. Bij het doorgeven van de scores, die door Malou op het bord werden genoteerd, zou ik centrale aandacht gevraagd hebben. Immers jullie stellen per groepje (dus per type materiaal) ook de vraag waarom een bepaalde methode de voorkeur heeft, dat is voor iedereen belangrijk om te weten. De genoemde argumenten kunnen dan door het publiek beter tegen elkaar worden afgewogen.
Ik vond het gezien de beschikbare tijd een goede keuze om per tafel één type materiaal met elkaar te laten vergelijken. Het nadeel was dat er weinig ruimte meer over was voor eventuele nieuwsgierigheid naar het overige materiaal van dezelfde methode of naar een andere methode. Het voordeel was dat ieder groepje in ieder geval haar materiaal wat nauwkeuriger heeft kunnen bestuderen.
Het noteren en optellen van de scores was een snelle manier om toch een redelijk betrouwbaar beeld te krijgen van de voorkeuren. Het was een mooie afsluiting dat Eva liet weten dat haar stageschool had besloten in ieder geval niet voor de favoriet van de groep te kiezen. De redenen hiervoor laten zien hoe een school bij haar keuzes ook nog andere overwegingen kan hebben.
De powerpoint werd gebruikt als kleine ondersteuning: de methodes werden naast elkaar gezet en de gang van zaken tijdens de presentatie stond op een rijtje.

 

Vorm presentatie bv.:

-          aantrekkelijk, boeiend

-          uitnodigend, inspirerend

-          illustratief

-          passende hulpmiddelen

-           

 

 

Onderzoeksopzet bv.:

-          heldere onderzoeksvraag

-          overzichtelijke indeling ++

-          heldere informatie ++

-          gedegen, doordacht onderzoek ++

-          vergelijking systematisch ++

-          vergelijking betrouwbaar ++

-          vergelijking objectief ++

-          goed onderbouwde conclusie

-          duidelijk en overtuigend antwoord op onderzoeksvraag

-          onderbouwd advies

-          goede hulp bij keuze ++

-          bruikbaar voor derden ++

-           

 

 

Heel gedegen, systematische en deskundige vergelijking. Jullie conclusie per aandachtspunt biedt ruimte voor eigen afwegingen en voorkeuren. Een stageschool kan op basis van al jullie informatie een weloverwogen keuze maken.

 

Indruk van samenwerking bv.

-          goede afstemming

-          vullen elkaar aan

-          dragen gezamenlijk één visie uit

-           

 

 

Goede samenwerking en afstemming (organisatie, houding, begeleiding, coördinatie enz.). Jullie stonden er als één team en stimuleerden een onderzoekende houding bij jullie medestudenten.

 

Conclusie:

Heel belangrijk was dat alle materiaal er was en door jullie opdracht goed bekeken kon worden. De argumenten of criteria die per groepje tot een bepaalde voorkeur leidden, hadden nog wat duidelijker uit de verf mogen komen. Maar binnen het gegeven tijdsbestek hebben jullie veel bereikt.