Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Feedback van docent

Bewijs Feedback van docent

Feedback bij presentaties Leerpraktijk DV1 2010-2011

 

Onderwerp presentatie: OGO-onderwijs (5 januari2011)

Presentatie door: Malou, Joyce, Eva, Merel

Feedback van: Margreet Tholens

 

Aandachtspunten                                           Feedback

 

Inhoud

Bv. informatief, leerzaam, interessant, belangrijk, boeiend, inspirerend, onderwerp goed uitgediept, goede voorbeelden gekozen, ..

 

Bv. onderdeel … niet helemaal helder,

minder goede voorbeelden, betere verbinding naar de praktijk is mogelijk , ..

 

 

Veel informatie, in goed gekozen volgorde, met duidelijke aandachtspunten (bv. geschiedenis, rol leerkracht, rol leerlingen, werken met thema’s), gerichte toelichting bij de filmpjes.

In de inleiding had het kernbegrip ‘zone van naaste ontwikkeling’ wat meer nadruk en expliciete behandeling mogen hebben. Het schema Basisontwikkeling werd niet helemaal juist uitgelegd (lees hierover ook in De basisschool). Voor het overige: goed begrip van de stof en heldere uitleg.

 

Manier van presenteren

Bv.

Contact met het publiek

(denk aan gebaren, mimiek, oogcontact, verstaanbaarheid, intonatie, articulatie, volume, tempo, interactie)

 

Gebruik hulpmiddelen

(bv. powerpoint, video-opname, digibord)

 

 

De powerpoint bevatte veel informatie. Hierbij nog wel enkele tips: gebruik a. beknopte en kernachtige informatie via powerpoint om verdere uitleg eromheen te geven (dus herhaal niet letterlijk de tekst die wij al kunnen lezen) en b. als houvast voor een presentatie uit het hoofd. Durf het publiek aan te kijken (vanuit overzicht) en ook regelmatig los te komen van het scherm. Dit lukte Malou nog niet helemaal en Merel gedeeltelijk. Hoe beter je de materie begrijpt en in je hoofd hebt, hoe beter het zal lukken.

Joyce liet een goed voorbeeld zien van een rustige presentatie, uit het hoofd, en in een goed contact met het publiek. Datzelfde geldt voor Eva, die verder met gebaren haar verhaal ondersteunde.

 

 

Onderzoeksopzet

(zie leswijzer blz. 3)

Let op opbouw en samenhang

(inleiding, situatiebeschrijving, verantwoording aanpak en opzet, onderzoek theorie, onderzoek praktijk, toepassing praktijk, conclusies, antwoord op onderzoeksvraag, reflectie, competenties, bronvermelding)

 

 

Goede opbouw en samenhang. Verder geef ik hierop feedback zodra ik de schriftelijke neerslag heb ontvangen.

 

Leeropbrengst voor jezelf

 

 

 

 

 

Jullie verhaal versterkt mijn gevoel dat OGO-onderwijs heel aantrekkelijke kanten heeft, maar valt of staat met een leerkracht die goed zicht heeft op de zone van naaste ontwikkeling bij elk kind en thema’s echt zo weet vorm te geven samen met de leerlingen, dat tegelijk de kwaliteit van het onderwijs en het bereiken van de kerndoelen goed bewaakt worden. Ik ben zelf nog niet overtuigd van een goed vervolg hierop in de hogere groepen van het basisonderwijs.

De aanvulling van Els vanuit de praktijk was een mooi vervolg op jullie verhaal.

 

 

Tips voor vervolgonderzoek

 

 

 

 

Bv. hoe krijgt OGO in de praktijk gestalte in groep 4 of 5? En zie ook de opmerking in de feedback van Leonie.