Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Feedback aan medestudent

Bewijs Feedback aan medestudent

Feedback bij onderzoek Leerpraktijk DV1 1.1 2010-2011

 

Naam (onderzoek): Eva de Mooij: Ruzie… wat nu?

Onderwerp: conflicten oplossen

Feedback van: Joyce Hidding

 

Aandachtspunten                                            Feedback

 

Inhoud

Bv. informatief, leerzaam, interessant, belangrijk, boeiend, inspirerend, onderwerp goed uitgediept, goede voorbeelden gekozen, ..

 

Bv. onderdeel … niet helemaal helder,

minder goede voorbeelden, betere verbinding naar de praktijk is mogelijk , ..

 

Het onderzoek is informatief en voor mij persoonlijk interessant. Enkele theorieën over conflict hantering kende ik al, maar je hebt het onderwerp goed uitgediept en ik heb nieuwe dingen ervan geleerd.
Door verschillende methoden uit een te zetten krijg je al lezer veel informatie. De voorbeelden zijn helder en een aantal, bijvoorbeeld het stappenplan van mediator spreken mij zeer aan. Het onderzoek heeft een sterke inhoud.

 

Onderzoeksopzet

(zie leswijzer blz. 3)

Let op opbouw en samenhang

(inleiding, situatiebeschrijving, verantwoording aanpak en opzet, onderzoek theorie, onderzoek praktijk, toepassing praktijk, conclusies, antwoord op onderzoeksvraag, reflectie, competenties, bronvermelding)

 

 

Je hebt vanaf het begin duidelijk beschreven wat je ging doen en waarom. Dit zorgt ervoor dat je als lezer weet wat er gaat komen. Vanuit een theoretisch onderzoek zoeken naar voorbeelden en een koppeling naar de praktijk maken is een heldere opbouw.

Goed is ook dat je de bronnen goed vermeld in de tekst. Door de verschillende methodes geef je eigenlijk ook meerdere antwoorden op je onderzoeksvraag. Hierbij laat je de lezer zelf een mening vormen over wat nu de beste methode zou kunnen zijn. Dit hoort naar mijn idee bij een onderzoek met een dergelijk onderwerp.

 

 

Tips ter aanvulling of verbetering

 

 

 

 

 

 

 

Een leuk aanvulling zou kunnen zijn dat je de methodes toepast in de stage. Je beschrijft hoe je in het vervolg zou willen handelen bij een conflict. Interessant zou zijn om dit ook te ervaren en te kijken wat het resultaat ervan is. Merk je verschillen tussen hoe je eerst het conflict aanpakte en het onbevredigde gevoel erbij en de nieuwe manier? En hoe voel je je daarbij?

Het zou een leuke aanvulling zijn, maar ik vind het onderzoek zo ook volledig genoeg!

 

Taalcorrecties

 

 

 

Ik heb geen spelfouten kunnen ontdekken en vind je schrijfstijl prettig om te lezen. Je zinnen zijn goed opgebouwd.

 

Leeropbrengst voor jezelf

 

 

 

 

Zoals ik zei heb ik door het onderzoek meer geleerd over verschillende methodes bij conflict hanteren. Het prikkelt mij om ook zelf in de stage te werken met het stappenplan van Pauw en van Sonderen en ook de KLOP methode lijkt mij interessant om te toe te passen in de praktijk.

 

Conclusie

 

Je hebt een goed onderbouwd onderzoek gedaan en dit helder op papier gezet. Een informatief onderzoek, vanuit een eigen ervaring. Interessant en prettig om te lezen!