Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Deelname overleg binnen de school

Bewijs Deelname overleg binnen de school

Tijdens de stageperiode heb ik het grootste gedeelte van de tijd lessen voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd. Toch ben ik ook nog een aantal uren met andere activiteiten bezig geweest dan lesgeven.

 

Rapportvergadering

Op het MLA heb ik andere activiteiten gedaan naast het lesgeven. Zo heb ik bijvoorbeeld een rapport vergadering van een eerste klas vmbo-t bijgewoond. De leerlingen werden apart besproken en verslag (rapport) was hierbij de leidraad. De mentor was voorzitter van de vergadering, er was een notulist en per leerlingen gaven de vakdocenten hun mening/oordeel.

 

Sectievergadering

Op het MLA zijn er regelmatig vergadering met alle gymleraren. Door bij een vergadering aanwezig te zijn kwam ik erachter dat je als gymleraar van een middelbare school in team ook nog andere taken vervuld behalve lesgeven. Zo werd er gesproken over een begroting en over het gebruik en de aanschaf van de materialen. De planning voor komende activiteiten als een volleybal toernooi voor alle 2e klassen werd besproken en er moesten taken verdeeld worden voor dergelijke activiteiten. Ook bleek dat er op de school niet echt een duidelijk jaarplan wat betreft de inhoud van de gymlessen aanwezig was. Er zou nu een ontwikkelingsplan voor de sectie LO ontwikkeld worden om het vak te verbeteren.

Dit was een belangrijk punt en werd veel over gesproken. Ook bleek dat er in een toekomst wellicht een sportklas zou komen, de inrichting hiervan was ook nog niet duidelijk.

Kortom, er waren vele zaken waarover gedacht en gesproken moest worden.

 

Studiedag

Op het MLA wordt er vier keer per een SOND (studiedag) georganiseerd. De dag bestond uit presentaties van de verschillende deelscholen. Zij vertelden over een bepaald onderwerp waar zij de afgelopen periode bezig mee zijn geweest of ontwikkeld hadden voor hun deelschool. Uiteindelijk zijn hier enkele punten uit voortgekomen die toegepast/ontwikkeld zouden kunnen worden voor de hele school.

Daarnaast waren er ook nog workshops die je kon volgen. Ik heb ervoor gekozen om een workshop te volgen die ging over het gedrag van jongens (het moeilijke gedrag van jongens). Er waren enkele studenten en leraren die hier onderzoek naar hadden gedaan op het MLA. Deze workshop vond ik interessant omdat deze ook goed toepasbaar is voor het gymonderwijs. Ik heb daar ook vaak verschillen in gedrag van jongens en meisjes ervaren en was toch benieuwd naar oorzaken hiervan en vooral ook hoe je daar als (vrouwelijke) docent mee omgaat. Een aantal zaken die genoemd waren wist ik al, zoals de toename van het testosteron, maar ik heb toch weer nieuwe dingen geleerd.

 

Schoolreis groep 7-8

Met de groepen 7-8 (2 klassen) van de Oscar Carré ben mee geweest naar Duinrell. De schoolreis bestond uit 1 dag strand, 1 dag attractiepark Duinrell en bonte avond, en 1 dag zwemmen in het Tikibad van Duinrell. Voorafgaande aan de schoolreis heb ik met de gymleerkracht en groepsleerkrachten vergadert over het progamma van de week en heb ik een bijdrage geleverd in de voorbereiding. Tijdens de vergadering hebben we gesproken over avondspellen en ik heb levend stratego voorgesteld. De leraren waren enthousiast en ik heb vervolgens de voorbereiden gedaan om het spel te spelen (kaartjes maken). Ook heb ik samen met de gymleraarkracht gesproken over de indeling van de sporten op het strand. Het leek mij leuk om flagfootball te spelen en heb daarvoor de materialen geregeld en op de dag ook het spel geleid. Door de voorbereidingen vooraf voelde ik mij betrokken bij de reis.

 

Schoolreis groep 5-6

Direct na de schoolreis van de groepen 7-8 ben ik ook mee geweest met de schoolreis voor de groepen 5-6 (3 klassen). Deze reis ging naar Texel en bestond uit 1 dag fietsen en avond wandeling in het bos, 1 dag ecomare en wadlopen en bonte avond en 1 dag inpakken en naar huis. Vooraf ben ik niet betrokken geweest bij de voorbereidingen.

Tijdens de schoolreis waren er groepjes gemaakt en ik was ook ‘leider’ van 1 groepje kinderen. Dit hield in dat je met hen fietste en activiteiten deed. Verder heb ik natuurlijk geholpen met de activiteiten, koken, toezicht houden op slaapkamers en heb ik vooral veel plezier gehad, net zoals bij de andere schoolreis.

 

Beide schoolreizen vond ik erg leuk. Het was leuk om de kinderen eens op een andere manier te zien, het was vooral leuk om te zien hoeveel plezier ze hadden met elkaar. Daarnaast vond ik ook leuk dat de kinderen mij ook op een andere manier zagen en toch weer meer interactie met ze had.