Joycehidding.jouwweb.nl
Home » 5. Vaardigheden

5. Vaardigheden

Niveau 1    

De student neemt deel aan verschillende vormen van overleg en samenwerking met medestudenten.
Hij maakt hierbij gebruik van (digitale) netwerken.
De student geeft en ontvangt mondelinge en schriftelijke feedback van medestudenten en docenten. Hij houdt hierbij rekening met interculture verschillen.
De student verzamelt informatie die voor het werk van belang is.De student brengt de ontwikkeling van de school in beeld.      

    

Ik heb aan verschillende vormen van overleg en samenwerking met medestudenten deelgenomen
Voor opdrachten van de ALO en pabo heb ik samengewerkt met medestudenten. Zo heb ik bijvoorbeeld in het 3e jaar van de ALO samen met vijf medestudenten een wintersportreis georganiseerd naar Saalbach. Op de pabo heb ik tot nu toe twee onderzoekjes voor leerpraktijk uitgevoerd met drie medestudenten. Hoe dat samenwerken ging en wat ik gedaan heb beschrijf ik een verslag. Dit verslag is te lezen op de pagina bewijs samenwerkingsopdrachten pabo. De samenwerking ging toen erg goed en dit is ook opgemerkt door de docent tijdens de presentatie die wij gaven. In het feedbackformulier dat zij ons gaf benoemde zij dat de samenwerking goed was en we als één team de presentatie gaven. Dit is te lezen op de pagina bewijs feedback docent geschiedenismethode.

 

Ik geef en ontvang mondelinge en schriftelijke feedback van medestudenten en docenten
Tijdens de ALO en pabo ben ik vooral bezig met feedback ontvangen, voornamelijk van de stagebegeleider. Tijdens de stage krijg ik veel mondelinge feedback van de stagedocent. Daarnaast ontvang ik ook schriftelijke feedback. Na de presentatie die ik samen met medestudenten gaf over OGO heb ik schriftelijke feedback ontvangen van een medestudent en van een docent. Dit is te vinden op de pagina bewijs feedback van een medestudent en de pagina bewijs feedback van een docent. Er staat feedback over het geheel en ook over mij persoonlijk. Beiden hebben mij positieve feedback gegeven over mijn manier van presenteren. Daar ben ik erg tevreden over.
Naast het ontvangen van feedback geef ik zelf ook feedback. Een voorbeeld daarvan is de schriftelijke feedback die ik gaf aan een medestudent over het onderzoek dat zij gemaakt had. Hoe dit heb gedaan is te zien op de pagina bewijs feedback aan een medestudent.

 

Ik verzamel informatie die voor het werk van belang is
Om op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het onderwijs ontvang ik iedere twee weken het AOB blad. Daarnaast ontvang ik ook het KVLO blad, welke mij op de hoogte houdt van de ontwikkeling in lichamelijke opvoeding. Buiten de informatie van de bladen, heb ik goed gevulde boekenkast. Ik heb de meeste aanbevolen boeken voor de pabo gekocht en haal daar veel informatie uit over pedagogiek, onderwijs en haal er vakinhoudelijke informatie uit.

 

Ik breng de ontwikkeling van de school in beeld
De stageschool is bezig met bepaalde vernieuwingen in de school en blijft in ontwikkeling door nascholing te volgen en alle docenten werken met een pop. Het pop van een docent moet weer aansluiten bij het pop van het cluster en dat weer bij het schoolplan. Hoe dit precies werkt en welke vernieuwingen er nu in de school zijn toon ik aan in een verslag van een gesprek daarover mijn stagedocent. Dit is te lezen op de pagina bewijs ontwikkeling van de school.

 

Niveau 2     

De student neemt deel aan verschillende vormen van overleg en samenwerking op school. De student geeft en ontvangt mondelinge en schriftelijke feedback via collegiale vormen van consultatie en intervisie met medestudenten en docenten. De student maakt gebruik van informatie die hij krijgt van zijn mentor en draagt informatie over die voor het werk van belang is. De student levert een bijdrage aan de ontwikkeling van zijn school.      

 

Ik neem deel aan verschillende vormen van overleg en samenwerking op school
Op verschillende stagescholen heb ik deelgenomen aan verschillende vormen van overleg en samenwerking op school. Ik heb deelgenomen aan vergadering over rapporten, vaksectievergadering (gymdocenten) en heb sportdagen georganiseerd op scholen. Ook ben ik een aantal keer meegeweest op schoolreisjes en kampen waarbij er van te voren overlegd werd en samengewerkt moest worden. In een verslag beschrijf ik aan welke vormen ik heb deelgenomen en hoe dat toen ging. Dit is te lezen op de pagina bewijs deelname overleg in de school.

 

Ik geef en ontvang mondelinge en schriftelijke feedback via collegiale vormen van consultatie en intervisie
Bij vaardigheden niveau 1 heb ik aangetoond dat ik feedback kan geven en ontvangen van medestudenten en docenten. Dit waren voorbeelden van de pabo. Op de Alo heb ik veel intervisie gedaan en heb ik in het 4e jaar ook supervisie gehad. In het reflectie eindverslag van het 3e jaar beschrijf ik hoe de intervisie werkte. Ik laat zien welke feedback ik gaf aan medestudenten welke ik van hen ontving en wat dit voor mij betekende. Bij supervisie was er ook een docent (supervisor) aanwezig die deelnam aan de intervisie. In een verslag over mijn leerproces in supervise laat ik zien hoe feedback via intervisie ontving en gaf. Dit is te lezen op de pagina Bewijs supervisie feedback geven en ontvangen.

 

Ik maak gebruik van informatie die ik krijg van de mentor en draag belangrijke informatie voor het werk over
Van mijn stagedocent heb ik regelmatig informatie gekregen over OGO onderwijs, ook heeft ze mij bepaalde boeken aangeraden of stukken uit boeken voor mij gekopieerd. Deze informatie heb ik gebruikt voor het voorbereiden van mijn lessen en het verbreden van mijn kennis over (OGO) onderwijs. Een mooi voorbeeld was een stuk uit een boekje over interactief bezig zijn met kinderen. Er stonden allerlei vormen in en voorbeelden van manieren van vragenstellen. Dit heb ik toen direct gebruikt in mijn volgende les en bleek zeer effectief te zijn. Het voorbeeld licht ik toe met de lesvoorbereiding van tim op tegels, waarbij ik nog niet de kennis van vragen stellen had. En daarna de lesvoorbereiding van van na-apers, waarbij ik de informatie van de stagedocent gebruikt had.
Informatie die ik haal uit media of de pabo draag ik vooral over op mijn werk. Een voorbeeld is informatie over het gebruik van mobieltjes in de klas. Een stuk in de media hierover heb ik aan het licht gebracht bij mijn collega's, omdat dit ook bij ons team erg leeft. Deze informatie kan gebruikt worden erover na te denken er een les aan te besteden.

 

Ik lever een bijdrage aan de ontwikkeling van de school
De opleiding waarbij ik lesgeef is nieuw in de school. Ik lever een bijdrage aan de ontwikkeling van deze opleiding. Op welke manier ik dat doe beschrijf ik op de pagina bewijs constructieve bijdrage binnen de school. Op de stagescholen probeer ik ook een bijdrage te leveren, maar vind ik dit lastiger. Dit komt omdat ik maar voor een korte periode ben en ook weinig verantwoordelijkheden heb. Ik ga dit tijdens de stage in de bovenbouw proberen om meer te doen. Dan zal ik ook twee dagen aanwezig zijn en wellicht meer een bijdrage kunnen leveren binnen de ontwikkeling van de stageschool. Ik heb met verschillende voorbeelden in deze competentie wel laten zien dat ik een bijdrage kan leveren.

 

Niveau 3      

De student levert een constructieve bijdrage aan verschillende vormen van overleg en samenwerking op school. De student geeft en ontvangt mondelinge en schriftelijke feedback via collegiale vormen van consultatie en intervisie op zijn werkplek.De student levert informatie aan collega’s die voor de voortgang van het werk van belang is en maakt gebruik van de informatie die hij van collega’s krijgt. De student levert een onderzoeksmatige bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van zijn school.

 

Ik lever een constructieve bijdrage aan verschillende vormen van overleg en samwerking op school
Op de school waar ik nu werk neem ik deel aan vergaderingen met mijn team en vergaderingen met alle gymdocenten van het ROC Airport. Mijn team is nieuw op het ROC en we hebben regelmatig gesproken over hoe we onze opleidingen willen invullen. Op deze momenten heb ik mijn laten horen en een constructieve bijdrage geleverd. Zo heb ik bijvoorbeeld het progamma voor Vitaal Burgerschap ontwikkeld. Behalve op mijn werk heb ik op verschillende stagescholen een constructieve bijdrage geleverd aan verschillende vormen van overleg en samenwerking op school. Bij vaardigheden niveau 2 heb ik met de pagina bewijs deelname overleg in de school aangetoond om welke vormen dat gaat. Op de pagina bewijs constructieve bijdrage overleg en samenwerking beschrijf ik hoe ik een bijdrage heb geleverd.

 

Ik geef en ontvang mondelinge en schriftelijke feedback via collegiale vormen op mijn werkplek
Tijdens een studiedag op mijn werk, het ROC, kregen wij de opdracht om elkaar feedback te geven over zijn of haar competenties en/of ontwikkelingen. De feedback die ik toen van mijn collega's kreeg is te lezen op de pagina Bewijs Feedback collega's werkplek.

 

Ik lever een onderzoeksmatige bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van mijn school
Toen ik op het ROC als gymdocent aan de slag kwam was er nog geen programma voor LO. Door met andere gymdocenten (van andere opleidingen) gesprekken aan te gaan heb ik onderzocht wat er het beste past bij mijn doelgroep. In de reguliere lessen moesten de leerlingen werken met een portfolio, zo is er voor gym het sportfolio ontwikkeld, waarin de leerling hun eigen ontwikkeling bijhouden op het gebied van sport. Hoe dat proces is gegaan beschrijf ik op de pagina Bewijs Sportfolio. De opleidingsmanager was zeer tevreden met mijn bijdrage en ook de gymsectie was blij met mijn nieuwe ideeën. Door het ontwikkelen van een LO programma kan ik zeggen datik voor mijn school een bijdrage heb geleverd aan de ontwikkeling en verbetering van de school.