Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Draagvlak creëren voor schoolontwikkeling

Bewijs Draagvlak creëren voor schoolontwikkeling

Het onderstaande stuk is gebaseerd op de 10 bouwstenen van draagvlak creëren door Martijn Hemminga, Bronnen: Twijnstra Gudde, AMC Academie, Nr29 arbeidsmarktcommunicatiemanagement. Bij de 10 bouwstenen heb ik voor mezelf een vertaling gemaakt naar het onderwijs en hoe ik dat zou aanpakken.

 

1. Stel een duidelijk doel

Voordat je draagvlak kunt creëren moet je eerst goed in kaart brengen waarvoor je dat wilt hebben. Een kwaliteit van mij als docent is dat mij goed voorbereid en weet waar ik doe, ik werk doelgericht. Dit zal ik ook doen wanneer een voorstel doe voor de ontwikkeling voor de school. Mijn doel is om te directie en collega’s ervan te overtuigen om te investeren in de ontwikkeling en ik zal het doel van de ontwikkeling helder aan hen uitleggen om hen te kunnen overtuigen.

 

2. Toon raakvlakken

Het is makkelijker om draagvlak te krijgen als iets niet helemaal nieuw is binnen de organisatie. Wanneer ik een bijdrage ga leveren aan de ontwikkeling van de school zal ik ervoor zorgen dat dit aansluit bij de visie en missie van de school. Ik ben zelf ook een voorstander voor samenhang binnen een school en het onderwijs. Vanuit deze gedacht kan ik draagvlak creëren voor mijn bijdrage aan de schoolontwikkeling.

 

3. Meet resultaten

Logischerwijs verwacht het topmanagement dat inzichtelijk wordt wat

het oplevert. Cijfers zijn ideaal om een luisterend oor te krijgen bij het topmanagement.

Een nulmeting is in dit geval onontbeerlijk. Daarmee kun je straks de resultaten laten zien. Wat betreft het onderwijs is het lastig om altijd met meetbare resultaten te komen. Uiteraard zal ik draagvlak creëren door verwachtingen uit te spreken over de resultaten.

 

4. Wat doet de concurrent?

Wat betreft resultaten zou ik kunnen kijken naar rapporten van onderwijsinspecties van andere scholen. Wellicht hebben ‘sterke’ scholen een dergelijke ontwikkeling waarvan je resultaten ziet in het rapport van de onderwijsinspectie/onderzoek/niveau leerlingen. Dit kan ook een argument zijn om draagvlak te creëren, ‘ze gebruiken het daar en dat levert dit op..’

 

5. Rationele en emotionele voordelen

De argumenten die ik aandraag zullen gebaseerd zijn op rationele overwegingen die daadwerkelijk wat opleveren voor de school. Aan de andere kant zullen deze ook op emotionele basis zijn en inspelen op wat de directie/school belangrijk vindt voor de ontwikkeling van de school, waar waarde aan wordt gehecht.

 

6. De hele organisatie als ambassadeur

Wanneer ik echt een goede bijdrage kan leveren moet het hele team achter de ontwikkeling staan. Door hierover te vergaderen en mijn ideeën te introduceren kan ik ervoor zeggen dat collega’s mijn idee steunen en ook dit zal helpen om draagvlak te creëren.

 

7. Houd arbeidsmarktcommunicatie op de agenda

Draagvlak is niet iets constants. Dat betekent dat wanneer je het eenmaal hebt, je continu ervoor moet zorgen dat je het behoudt. Voordat een ontwikkeling/plan doorgevoerd in het onderwijs gaat er meestal redelijk wat tijd over heen. Door op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen of juist collega’s op de hoogte houden kan ik ervoor zorgen dat het niet een plan wordt wat in de kast verdwijnt, maar dat blijft leven binnen de school.

 

8. Wie zijn de belangrijkste stakeholders?

Binnen de school zorg ik dat draagvlak creëer bij de collega’s en daarmee de directe/bestuur kan overtuigen van mijn bijdrage voor de schoolontwikkeling. Als ik ergens ga werken zal goed uitzoeken wie waar verantwoordelijk voor is en bij wie ik terecht kan met ideeën.

 

9. Lobby

Nadat je belangrijke stakeholders in de organisatie en hun belang in kaart bracht, ga je lobbyen. Je maakt één op één afspraken. Dan ga je na wat hun standpunten

zijn, hoe zij tegen arbeidsmarktcommunicatie en het belang ervan aankijken. Krijg je ze gemakkelijk mee of merk je dat ze twijfelen of zelfs negatief zijn?

Door mijn ideeën te bespreken met collega’s kan ik erachter komen wat zij erover denken en of zij ook een bijdrage kunnen leveren aan de schoolontwikkeling. Afhankelijk van oordeel zal ik daarna mijn bijdrage voor de schoolontwikkeling verder uitwerken en uiteindelijk mee naar de directie stappen.

 

10. Verkoop arbeidsmarktcommunicatie

‘What’s in it for me?’ Tijdens het lobbyen ben je hier al mee bezig, doordat je de standpunten van de verschillende stakeholders in kaart hebt gebracht. Uiteindelijk moet iedereen er van overtuigd zijn dat mijn bijdrage echt zinvol is voor de schoolontwikkeling. Daar zal ik vooraf dus zorgvuldig en kritisch over na denken. Een kwaliteit van mij is om kritisch te denken en daarmee hoop ik anderen te kunnen overtuigen.

Maak een Gratis Website met JouwWeb