Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Initatief samenwerking en motivatie anderen

Bewijs Initatief samenwerking en motivatie anderen

Tijdens de ALO, Pabo en in mijn werk neem ik deel aan verschillende vormen van samenwerking. Wanneer ik als stagiaire bij een vergadering ben heb ik gemerkt dat ik het soms lastig vond om initiatief te nemen. Dit kwam vooral doordat ik het gevoel had dat ik ‘maar een stagiaire’ was en nog niet genoeg wist om initiatief te nemen, ik was onzeker. Dit werd minder naar mate ik meer ervaring had en toen ik mijn eerste baan als gymdocent had merkte dat ik juist veel initiatief nam. Ik was zeer gemotiveerd om de lessen te geven zoals ik het wilde en streef naar goed onderwijs. Dit liet ik merken door zelf een programma te ontwikkelen voor en tijdens vergaderingen mijn mening te geven over andere zaken dan gym. Ik merkte dat ik mij daar juist wel heel prettig bij voelde en ook het gevoel kreeg van mijn collega’s dat mijn bijdrage van waarde was.

 

Ik heb bijvoorbeeld zelf opdrachten gemaakt met betrekking tot sport, voeding en leefgewoonten. De overige docenten vonden dit erg goed en steunen mij. Wanneer leerlingen lessen bij mij hebben gemist, dan ga ik direct achteraan en laat ik ze een les inhalen. Vorig jaar deed ik namelijk een stuk minder, ik ging er vanuit dat de leerling meer eigenverantwoordelijkheid hadden. Ik kwam erachter dat de leerlingen te veel zelfstandigheid had gegeven en hierdoor misten een aantal te veel lessen. Aan het eind van het jaar moest ik toen achter hun broek aan zitten om te zorgen dat ze gym toch nog konden halen. Nu doe ik dat dus anders. Tijdens vergaderingen heb ik aangeven dat het belangrijk is als iedereen er kort op zit bij de leerlingen, zodat ze structuur hebben en de kans dat ze te veel verzuimen kleiner wordt. De andere docenten waren het er mee eens en nu heb ik na elke gymles contact met ze over de leerlingen. Zodra iemand er niet was of iets niet in orde was dan stel ik de SLBer op de hoogte om erachter te komen wat er aan de hand was met de leerling. Tot nu toe werkt dat erg goed. Ik werk goed samen met mijn collega’s en motiveer hen ook om vooral in het begin van het schooljaar energie te steken in de leerlingen om hun leerresultaten (en presentie) zo goed mogelijk te houden.