Joycehidding.jouwweb.nl
Home » 01-11-2010 Competentiebeschrijving 4. Vaardigheden

01-11-2010 Competentiebeschrijving 4. Vaardigheden

Niveau 1

De student kan een schriftelijke lesvoorbereiding schrijven en uitvoeren in de eigen stageklas.

De student kan duidelijke regels en afspraken in de klas hanteren om een ordelijke en taakgerichte werksfeer te houden.

 

Ik kan een schriftelijke lesvoorbereiding schrijven en uitvoeren in de eigen stageklas

De lessen bereid ik schriftelijk voor in het lesvoorbereidingsformulier. De voorbereidingen die ik gemaakt heb zijn de vinden bij de pagina Werkplekleren. Met enkele voorbereidingen die ik gemaakt heb voor gymlessen toon ik aan dat ik schriftelijke lesvoorbereiding zorgvuldig maak. Bij de pagina Bewijs Lvb gymlessen staan een aantal links naar verschillende lesvoorbereiding.
De voorbereidingen heb ik uitgevoerd in de stageklas, zowel bij gymlessen als reguliere lessen. Ik kan een les geven volgens de voorbereiding. Ik kan een duidelijke instructie geven waarin duidelijke regels en afspraken worden gemaakt. Het doel hiervan is om te zorgen voor een ordelijke en taakgerichte werksfeer.

 

Ik kan duideijke regels en afspraken in de klas hanteren om een ordelijke en taakgericht werksfeer te behouden

De afspraken die ik maak met de klas gaan over het geluidsniveau (mag er overlegd worden of niet) en over wat te doen bij vragen (bij docent komen of komt de docent naar jou toe).
Tijdens een les waarbij de leerlingen een circuit over ruiken volgden was de afspraak dat zij mochten overleggen. Ze werkten in groepjes. Echter moest het volume niet zo hard worden dat je hard moest praten om je verstaanbaar te maken.

Op een gegeven moment werd het iets te luidruchtig toen heb ik de leerlingen eraan herinnerd en is het volume vervolgens omlaag gegaan. 'Jongens en meisjes ik probeer even met Raoul te praten en kan hem niet meer verstaan. Het volume is hier iets te hoog, dan moet weer omlaag.'

 

Tijdens de gymlessen die ik heb gegeven tijdens mijn stage voor de ALO heb ik ook geleerd om consequent te handelen en strakke regels te hanteren. Zo heb ik een les gegeven op het Montessori Lyceum Amsterdam aan een 3 havo/vwo klas. Zij deden een spel met een trampoline en heel veel ballen. Ik heb toen duidelijk gemaakt wat de spelregels zijn en 'wanneer ik fluit is er geen geluid meer en liggen de ballen stil'. Wanneer ik dit niet doe is er geen ordelijke sfeer meer en loopt de les in het honderd.

  

Niveau 2

De student kan een schriftelijke lesvoorbereiding uitvoeren volgens plan in alle groepen van het primair onderwijs. Hij plant de leeractiviteiten gedurende een korte periode en evalueert deze kritisch in relatie tot de gestelde doelen

De student creƫert een eigen taakgerichte werksfeer in zijn groep. Hij zorgt voor soepele overgangen tussen aaneengesloten lessen. Hij gebruikt organisatievormen, leermiddelen en -materialen die leerdoelen en leeractiviteiten ondersteunen.

De student kan individueel gerichte hulp geven aan kinderen en kan daarbij de leiding houden over de gehele groep.

 

 

Niveau 3

De student kan een periodeplanning maken, uitvoeren en bijstellen in relatie tot periodedoelen.

De student houdt een heldere planning aan die hij ook met de kinderen bespreekt. Hij gaat adequaat om met de tijd. De student kan tijdens geplande en voorbereide activiteiten ongeplande initiatieven en gebeurtenissen inpassen. Hij improviseert en stelt daarbij duidelijke prioriteiten.

De student kan individueel gerichte hulp aan kinderen plannen en uitvoeren en kan daarbij de leiding houden over de gehele groep.