Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Rijke Leeromgeving

Bewijs Rijke Leeromgeving

Dit stuk is geschreven met behulp van Meer dan onderwijs pagina 209 en 210.

Het uitgangspunt in een rijke en krachtige leeromgeving is het lerende kind dat bepaalde leerdoelen moet bereiken. Als je begint bij de vraag op welke manier je het beste kunt leren, kom je tot veel mogelijkheden: naar de leraar luisteren, zelf een onderzoek doen, samen een spel spelen of samen werken. Het is de taak van de leraar om die variƫteit aan mogelijkheden optimaal te benutten. Oftewel, om een rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving in te richten.

Een goede leeromgeving moet aan een aantal basisvoorwaarden voldoen om ervoor te zorgen dat een leerling optimaal kan leren:

 • De leerling wordt uitgedaagd om te leren.
 • De leerling weet dat zijn manier van leren gewaardeerd wordt.
 • De leerling voelt zich veilig.


In het algemeen wordt een leeromgeving waar de leerling optimaal kan leren gekenmerkt door:

 1. Een leraar die gespitst is op het leren van de leerling;
 2. zinvolle, uitnodigende activiteiten en materialen van verschillende aard en soort;
 3. diverse contexten die de nieuwsgierigheid prikkelen;
 4. ruimte voor de eigen wensen en behoeften van het kind;
 5. samen dingen doen;
 6. experimenteren en onderzoeken;
 7. ruimte voor verschillende leervormen en leerstijlen;
 8. ruimte voor het zoeken naar eigen oplossingen en creativiteit;
 9. allerlei mogelijkheden van ICT-ondersteuning, zoals een elektronische leeromgeving, zelfdiagnose-instrumenten en een digitaal portfolio.

 

Dit zijn tevens kenmerken van didactiek. Er zijn verschillende visies op wat een goede didactiek is, enkele voorbeelden:

  • activerende didactiek
  • effectieve instructie
  • coƶperatief leren
  • adaptief onderwijs

  Naast didactische vaardigheden heb je al docent ook kennis over leermethodes nodig. De rijke leeromgeving worden bepaald door 3 factoren: leerling, leraar en de leerstof. De drie elementen vormen samen de didactische driehoek:

  Een belangrijk aspect van de leeromgeving is de relatie tussen de leerling en leraar. De dialoog tussen de leerling en de leerstof of de buitenwereld is essentieel voor een goed leerproces.