Joycehidding.jouwweb.nl
Home » 4. Kennis

4. Kennis

Niveau 1

De student kent de basis van klassenmanagement en een rijke voorbereide leeromgeving.

 

Ik ken de basis van een klassenmanagement en een rijke voorbereiden leeromgeving
In het onderwijs gaat erom dat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Als docent voel ik mij (en ben ik) verantwoordelijk voor het leerproces van de leerling. Daarbij is klassenmanagement de basis van goed onderwijs. Welke basisvaardigheden je als docent nodig voor goed klassenmanagement beschrijf ik op de pagina bewijs klassenmanagement. Het stuk heb ik geschreven nadat ik een college pedagogiek over dit onderwerp gevolgd had.
Een rijke voorbereiding leeromgeving is een belangrijk onderdeel van klassenmanagement. Ik zorg ervoor dat ik een leeromgeving inricht waarin alle leerlingen kunnen leren. Op de pagina bewijs rijke leeromgeving toon ik mijn kennis over dit onderwerp aan.

  

Niveau 2

De student kent verschillende activerende instructie- en organisatievormen om een taakgericht werkklimaat tot stand te brengen.      

 

Ik ken verschillende activerende instructie en organisatievormen om een taakgericht werkklimaat tot stand te brengen
Kiezen voor de juiste didactische werkvormen is de basis voor een goede les. Daarbij zorg ik ervoor dat de instructievorm bij de werkvorm aansluit en dat ik daarbij de juiste organisatievorm kies. Hiermee zorg ik voor een taakgericht werkklimaat. Een activerende instructievorm die ik gebruik is het direct activerende instructiemodel. Hoe de zeven fasen daarvan werken leg ik uit op de pagina bewijs didactieken, dit heb ik als bewijs gebruikt bij competentie 3.
Naast het direct activerende instructiemodel zijn er uiteraard andere manieren om instructie te geven. Deze beschrijf ik op de pagina bewijs verschillende instructie- en organisatievormen.

 

Niveau 3

De student kent  het effect van verschillende activerende instructie- en organisatievormen om een taakgericht werkklimaat tot stand te brengen.

 

Ik ken het effect van verschillende activerende instructie- en organisatievormen om een taakgericht werkklimaat tot stand te brengen
Bij Kennis niveau 2 heb ik met verschillende bewijsstukken over didactiek aangetoond welke activerende instructie- en organisatievormen ik ken. Een aantal van deze pas ik ook toe in mijn lessen. Het effect daarvan is dat leerlingen actief betrokken raken bij de les en enthousiast raken om daarna zelfstandig aan de slag te gaan. Op de pagina bewijs effect activerende instructie laat ik met een filmpje van leraar24.nl zien hoe je zo'n instructie kunt geven. Ook geef ik een voorbeeld van hoe ik in mijn lessen het directe activerende instructiemodel gebruik.
Behalve de instructie zijn er ook veel activerende organisatievormen, daarvan geef ik voorbeeld op de pagina bewijs effect activerende organisatievormen. Het doel van deze werkvormen is uiteraard om de leerlingen actief met de stof bezig te laten zijn. Hoe je dit doet en wat het effect is op de leerlingen is beschreven op de pagina bewijs effect activerende organisatievormen.