Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Verantwoordelijkheid eigen leerproces - Wings

Bewijs Verantwoordelijkheid eigen leerproces - Wings

De onderstaande informatie komt van de website: Leraar24 publicatie datum 14-01-2009 http://www.leraar24.nl/dossier/70

 

Filmpje: http://www.leraar24.nl/video/178

 

Op de locatie Niekée van de Scholengroep Roermond wordt gewerkt met Wings, een werkvorm voor vmbo-leerlingen waarbij de leraar niet klassikaal voor de groep staat, maar naast de leerling gaat zitten.
De pedagogische visie die hieraan ten grondslag ligt gaat ervan uit dat leerlingen zelf hun leerproces kunnen vormgeven. Door deze vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen leerlingen figuurlijk vleugels van enthousiasme: ze gaan er bijna van vliegen!

 

Het doel van Wings is dat kinderen leren waar hun talenten en zwakheden liggen, waar hun interesses liggen, wat hun passies zijn. Het is een ontdekkingstocht, waarbij het plezier in leren aangewakkerd wordt. Het geeft hun betekenis aan onderwijs en vakinhouden worden zo op elkaar afgestemd.

Er wordt gewerkt in heterogene groepen, wat betekent dat alle vmbo-niveaus door elkaar zitten. De les begint met een korte opdracht, daarna gaan de leerlingen aan de slag. De leraar maakt leerlingen bewust van wat ze moeten leren of doen, door vragen aan hen te stellen. De leraar geeft geen antwoorden, dat doen de leerlingen zelf.

Met Wings staat de leraar niet voor de klas, maar juist naast de leerlingen en stelt vooral veel vragen: waarom doe je het zo?, wat heb je precies nodig?, hoe ga je de taken in je groepje verdelen? etc. Zo wordt er geprobeerd de leerlingen bewust te maken van hun eigen leerproces.

 

Vraaggestuurd: Uiteindelijk is de gewenste situatie dat leerlingen zelf hun leerproces vormgeven en hun leervragen kunnen formuleren. In deze fase worden opdrachten nog vaak door leraren aangegeven als start van de open leersituatie.

 

Socialisatieproces: De open leersituatie geeft veel ruimte voor het volgen van de kwaliteit van de contacten, feedback geven op gedrag en positieve waardering van gewenst gedrag. De leraar staat toe dat divers gedrag kan ontstaan en benut dit voor leermomenten.

 

Vorm volgt functie: De ruimtes worden ingericht, afgestemd op de bedoeling van de leervorm. Bij Wings is er een ‘huiskamer', daarin kunnen de leerlingen vrij kunnen bewegen, hun eigen plaats zoeken en eigen samenwerking creëren.

 

De leraar als coach: De leraar geeft een korte, open instructie en volgt daarna de leerlingen in het leerproces. De leraar formuleert open vragen om de leerlingen verder te helpen in hun autonome functioneren. De leerlingen zijn verantwoordelijk voor het eindresultaat van de opdracht.

 

Leerproces centraal: De leraar evalueert de eindresultaten en waardeert daarin niet het product, maar het proces en de leerdoelen die daarmee verband houden.

 

Open opdrachten: De leraar geeft aan wat de leerlingen gaan doen, niet hoe ze het moeten doen. Er is alle ruimte voor de leerlingen voor differentiatie in leerstijl, samenwerking, begeleiding, materialen en eindresultaten.

 

Verantwoording via Flightplan: Dit is een eigen vorm van curriculum, waarin de kerndoelen, domeinen en portfolio's van leerlingen geregistreerd worden. De leraren verantwoorden hiermee het aanreiken van de wettelijke leerdoelen.