Joycehidding.jouwweb.nl
Home » 01-11-2010 Competentiebeschrijving 4. Attituden

01-11-2010 Competentiebeschrijving 4. Attituden

Niveau 1

De student toont zich bewust van het belang van een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in de klas. Hij erkent het belang van een uitgeschreven lesvoorbereiding.

  

Mijn ervaring is dat een goede voorbereiding al het halve werk van de les is. Wanneer je een les uitgebreid hebt overdacht en uitgeschreven hebt in een voorbereidingsformulier is de kans op slagen al veel groter. Ik denk tijdens mijn voorbereiding na over het lesdoel, maar ik speel de les ook in mijn hoofd af om rekening te houden met organisatorische zaken. Doordat ik de les gestructureerd op voorbereid kan ik dit ook overbrengen tijdens de instructie en een overzichtelijke, taakgerichte sfeer in de klas creƫren. Dit hangt ook samen met het hanteren van afspraken en regels zoals ik aangetoond heb bij vaardigheden niveau 1.

 

Vanuit het gymles geven ben ik gewend extra aandacht te geven aan organisatie, omdat je in een gymzaal met een veranderlijke ruimte bezig bent. Je moet je materialen plannen een en ook kunnen wijzigen tijdens de les. Lessen die ik niet had (voldoende) had voorbereid liepen minder goed en andersom. Daarom zorg ik ervoor dat mijn organisatie staat, dit schrijf ik op het formulier en dan gaat de les meestal ook goed.
Mijn sterke vaardigheden wat betreft organisatie zijn ook door mijn stagementor in de eerste lessen benoemd. Tijdens het bezoek van de opleider van de AWBR, Jacqueline Bieger kwam dit ook aan de orde. Zij constateerde dat alle 'kleine dingen' goed gingen, waardoor ik meteen al mijn aandacht kon geven aan de inhoud van de les. Het organisatorische aspect had zij met een G beoordeeld en als mijn sterkte punt benoemd in het feedback formulier van het stagebezoek.

           

Niveau 2

De student toont flexibiliteit tijdens de les en biedt kinderen ruimte om zelf initiatieven te nemen bij het inrichten en uitvoeren van onderwijsactiviteiten.     

  

Mijn lesvoorbereiding is niet heilig. Ik zie de lesvoorbereiding eigenlijk als de basis en de leerlingen geven er kleur aan. Wanneer blijkt dat iets anders loopt dan ik verwacht had ben ik flexibel en kan ik mijn les aanpassen. Ik geef de leerlingen ruimte om intiatief te nemen bij de onderwijsactiviteiten. Zo heb ik bijvoorbeeld een les begrijpend lezen gegeven, waarbij ik begon met voorlezen van een verhaal.

Mijn verwachting was de we in de kring zouden praten over vooroordelen. De leerlingen kwamen echter met andere invalshoeken, waardoor het gesprek een andere wending kreeg. Ik heb dit toen laten gaan en was erg tevreden met het resultaat, omdat de kinderen zelf de activiteit hadden ingericht. Ik heb hen dus toen ruimte geboden om intitiatief te nemen en dit werkte goed.

 

Bij gymlessen pas ik het principe van zelf initiatief nemen ook doe. Ik laat regelmatig leerlingen een warming-up verzorgen naar eigen keuze. Daarnaast heb ik vaak voor de vakantie een keuzeles waarbij de leerlingen de inhoud van de les bepalen.

 

 

Niveau 3

De student toont gedurende een gehele lesdag flexibiliteit in zijn handelen. Hij heeft een open houding waarbij kinderen ruimte krijgen en worden gestimuleerd tot het zelf nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.