Joycehidding.jouwweb.nl
Home » 4. Organisatorisch competent

4. Organisatorisch competent

De compenties die ik behaald heb ik bewijs ik op de pagina's kennis, vaardigheden en attituden.
Daarin zijn de competentiebeschrijvingen te vinden per niveau en de daarbij horende bewijsstukken.

 

Hieronder staat het overzicht van behaalde competenties tot nu toe.

 

Interpersoonlijk

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Kennis

 

 

 

Vaardigheden

   

 

Attituden

   

 

    
 

Niveau

 

 

 

 


 Niveau behaald 
 Niveau behaald (eigen inschaling)
 Niveau gedeeltelijk behaald
 Niveau nog niet behaald

 

 

Ik ben organisatorisch competent
Vanuit mijn kwaliteiten als gymleraar ben ik sterk ik organiseren. Ik kan een overzichtelijke en taakgerichte werksfeer creƫren zowel in de gymzaal als in de klas. Vanuit mijn ervaring als gymleraar ben ik gewend om altijd te zorgen voor een goede organisatie. Daarbij is het belangrijk dat ik de juiste materialen op de juiste manier inzet en dat de regels heel duidelijk zijn voor de leerlingen. Wanneer de organisatie van de les staat verloopt de les ook goed.

Mijn vaardigheden om een goed georganiseerde les te ontwerpen pas ik toe in de klas. De leerlingen weten wat er verwacht wordt van ze en er zijn duidelijke afspraken. Ik richt mijn lessen zo ik dan leerlingen weten wat ze moeten doen en hoe, zodat ze zelfstandig hun leerdoelen kunnen bereiken. Ik bespreek de organisatie van de lessen ook met leerlingen, wat werkt er goed? Wat vind je prettig? Zo bied ik ruimte voor de leerling om mee te denken over hun eigen leerproces. Leerlingen zijn zelfverantwoordelijk voor hun leerproces en krijgen hulp van de leerkracht om dat leerproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

De leerlingen werken doelgericht aan hun ontwikkeling. Mijn persoonlijke kwaliteit is dat ik zorgvuldig en doelgericht kan werken. Ik kan goed plannen en houd overzicht op de doelen en ontwikkeling van de leerlingen. Ik leer mijn leerlingen om ook doelgericht te werk te gaan en evalueer regelmatig met hen samen over de bereikte of nog niet bereikte doelstellingen.