Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs leerinhouden afstemmen op interesse groep

Bewijs leerinhouden afstemmen op interesse groep

Op 14-12-2010 heb ik in groep een les gegeven over gedichten. Van te voren kreeg ik de opdracht van mijn stagedocent op iets met gedichten te doen. Ik wilde dit doen op een manier die aansloot bij de leerlijn van kerndoel 9: De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

 

Mijn doel was dus om gedichten op zo een manier aan te bieden dat de leerlingen er plezier aan beleefden. Daarnaast zouden ze uiteraard oefenen met rijmen en leerde ik ze over verschillende rijmschema’s. De les gaf ik in de winter, het had gesneeuwd en de kerstvakantie was dichtbij. Ik koos er toen voor om de les ook in het thema van sneeuw te laten zijn, omdat ik verwachte dat de leerlingen daar enthousiast voor zouden worden. Ook wilde de leerlingen zelf mee laten doen bij de instructie.

 

In de lesvoorbereidingen gedichten les 2 is te lezen hoe ik de les heb voorbereid. De les verliep als gepland en ik heb alle onderdelen behandeld. De instructie was erg interactief en de leerlingen waren zeer betrokken. Ik had op het digibord sneeuw geschreven en we maakten samen een woordspin. Leerlingen wisten veel te vertellen over sneeuw en welke woorden daarbij pasten. Vervolgens mochten de leerlingen een aantal woorden kiezen en daar zelf rijmwoorden op bedenken. Dit hebben we daarna ook bij de woordspin gezet, leerlingen mochten zelf bij de computer hun rijmwoorden erbij schrijven en dit verscheen op het digibord. Zo kwamen er veel rijmwoorden die allen te maken hadden met sneeuw.

 

Daarna mochten de leerlingen met die rijmwoorden zinnen gaan maken en dit zou leiden tot een gedicht. Door de betrokkenheid waren de leerlingen enthousiast en ontstonden er al snel mooie gedichten, sommige kort, sommige lang. Dat maakte niet uit. Voor mij ging het erom dat ze op een speelse manier bezig waren met rijmen en daar plezier aan beleefden. Dit doel had ik bereikt. Aan het einde wilde iedereen ook zijn gedicht voorlezen aan de klas!