Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Opvatting spelen beter dan toetsen

Bewijs Opvatting spelen beter dan toetsen

Het onderstaande stuk komt uit Meer dan Onderwijs.

 

De toetsen die op basisscholen worden gebruikt worden vaak bestempeld als eenzijdig. Kagan zegt: ‘Het is een overgeneralisatie om op basis van een IQ test te zeggen of iemand al dan niet intelligent is. Er zijn vele manieren om intelligent te zijn.’ Zij heeft de zogenaamde Breinkaart ontworpen van de acht intelligenties en de MIT (meervoudige intelligentietest). Zij baseert haar theorie op Howard Gardner.

 

Dat het afnemen van toetsen en testen veel stof doet opwaaien blijkt uit het volgende artikel uit Friesch Dagblad, april 2005.

 

Kindertoetsen zijn verspilde moeite

 

Spelen is beter dan testen

 

Uit angst voor leerachterstanden worden schoolkinderen nauwlettend in de gaten gehouden. Zelfs kleuters worden onderworpen aan onze toetscultuur. Fout, zegt professor Goorhuis-Brouwer van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Peuters en kleuters kun je niet langs een meetlat leggen. Toetsen en lesjes om vaardigheden bij te brengen zijn verspilde moeite. Laat de kinderen lekker spelen, betoogt ze. In haar boek Een stevig fundament legt ze ouders uit hoe peuters en kleuters zich ontwikkelen.

 

Steeds vaker komen ongeruste ouders van kerngezonde kinderen naar het multidisciplinair spreekuur voor communicatieve vaardigheden, waar orthopedagoog en spraakpatholoog professor Goorhuis-Brouwer deel van uit maakt. Of het normaal is dat Jantje van drie nog geen hele zinnen spreekt. En wordt het geen tijd om iets te doen aan de onverstaanbaarheid van Marie van vijf? Met een gerust hart gaan de meeste ouders weer naar huis. Hun kind mankeert niets. Kleine kinderen ontwikkelen zich in stapjes en sprongen; het is niet mogelijk om en gemiddelde los te laten op het jonge grut, vertel Goorhuis de vaders en moeders.

Peuters en kleuters leren niet als schoolkinderen. ‘Ze moeten nog rijpen, zijn schoolkind in wording,’ doceert ze. Spelenderwijs maken kinderen tot zes jaar zich vaardigheden eigen. Biologische processen bepalen wanneer de tijd rijp is voor de eerste woordjes of het eerste stapje.