Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Invloed taalbeheersing op het leren

Bewijs Invloed taalbeheersing op het leren

Het onderstaande stuk is gebaseerd op het boek Portaal.

 

Voor een goede taalverwerving zijn vooral de eerste levensjaren belangrijk. Dan wordt hiervoor de basis gelegd. Later schoolsucces is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de mate waarin kinderen thuis en in d eerste jaren van de basisschool gestimuleerd zijn om taal te gebruiken. Als een kind in die vroege jaren veel stimulans en ondersteuning op taalgebied heeft gekregen, heeft het meer kansen om zijn taalvaardigheid in latere jaren tot een hoog niveau uit te bouwen.

 

Uit onderzoeken blijkt dat de tweedetaalverwerving van anderstalige leerlingen laat van start gaat en vervolgens vaak ook veel te langzaam gaat. Indien er op de basisschool tijdig en voldoende aandacht is voor het verwerven van het Nederlands en voor goed onderwijs in het Nederlands, zal de verwerving sneller gaan en hoeft de late start niet te leiden tot leerachterstanden.

 

Het onderstaande stuk is gebaseerd op het boek Psychologie en de multiculturele samenleving.

 

Het redelijk goed in stand houden van taalvaardigheid in de eerste taal en het in de loop van de schoolloopbaan steeds beter beheersen van de Nederlandse taal leidt er bij relatief veel Turkse kinderen en jongeren, in vergelijking tot bijvoorbeeld Antilliaanse of Marokkaanse jongeren, toe dat er op enigerlei moment in hun ontwikkeling sprake is van een combinatie van een goede beheersing van de eerste taal en een goede beheersing van het Nederlands. Die situatie wordt in onderzoek naar de relatie tussen meertaligheid en cognitieve en sociale ontwikkeling gezien als ontwikkelingsstimulerend (Baker 2001). Doordat tweetalige kinderen met verschillende talen hebben leren omgaan, zouden ze ook beter over taal kunnen nadenken. Ze zouden daardoor beter in staat zijn om taal te gebruiken als middel voor het sturen van het denken. Bovendien zijn er volgen Baker aanwijzingen dat kinderen die echt goed tweetalig zijn, creatiever zijn bij het oplossen van problemen.

 

In Nederland is nauwelijks goed onderzoek uitgevoerd naar niet-talige effecten op de ontwikkeling van meertaligheid. In eigen onderzoek (Vedder 2004) hebben we laten zien dat Turkse jongeren die een goede beheersing hebben van beide talen worden gekenmerkt door meer welbevinden dan jongeren die beide of een van de talen minder goed beheersen (zie ook Kook 1994; Verhoeven 1994).