Joycehidding.jouwweb.nl
Home » 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent

3. Vakinhoudelijk en didactisch competent

De compenties die ik behaald heb ik bewijs ik op de pagina's kennis, vaardigheden en attituden.
Daarin zijn de competentiebeschrijvingen te vinden per niveau en de daarbij horende bewijsstukken.

 

Hieronder staat het overzicht van behaalde competenties tot nu toe.

 

Interpersoonlijk

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Kennis

 

 

 

Vaardigheden

   

 

Attituden

   

 

    
 

Niveau

 

 

 

 


 Niveau behaald 
 Niveau behaald (eigen inschaling)
 Niveau gedeeltelijk behaald
 Niveau nog niet behaald

 

 

Ik ben vakinhoudelijk en didactisch competent
Mijn lessen zijn didactisch onderbouwd en ik kan een krachtige, rijke leeromgeving ontwerpen. Vanuit mijn kwaliteit om zorgvuldig te werken zorg ik ervoor dat mijn lessen zorgvuldig voorbereid zijn en betekenisvol voor de leerlingen zijn. 
Mijn lessen zijn betekenisvol doordat ik de leerinhouden afstem op het niveau en de interesses van de leerlingen. Daarbij hoort aandacht voor individuele verschillen, ik houd rekening met de verschillende intelligenties, leerstijlen en verschillende niveaus van leerlingen. Ik speel daar op in door verschillende instructies en werkvormen te geven en gedifferentieerd les te geven.

 

Mijn leerlingen weten wat hun taken zijn in de klas en ik daag hen uit om deze zo goed mogelijk uit te voeren. Wanneer een leerling iets moeilijks heeft gedaan of heeft geprobeerd te doen complimenteer ik hem daarvoor. Ik kijk naar wat het de leerling zelf kan en waar de leerling hulp nodig heeft van mij of een andere leerling. Vanuit de zone van naaste ontwikkeling stimuleer ik de leerling vervolgens om het zelf te doen. Bij het leren laat ik leerlingen zelf verwoorden wat ze zelf al kunnen hiermee maak ik hen bewust van hun eigen kwaliteiten en competenties. Van daaruit werken we aan leerpunten en leertaken van de leerling waarbij er ruimte is voor de leerling om zelf aan te geven hoe het beste geleerd kan worden.