Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs beeld vormen ontwikkeling groep

Bewijs beeld vormen ontwikkeling groep

Als je kijkt naar hoe leerlingen met elkaar omgaan vorm je een beeld van de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling. Hoe kinderen reageren op elkaar of op bepaalde situaties zegt iets over hun ontwikkeling.
In de stageklas van groep ½ heb ik het regelmatig met de stagedocent over de ontwikkeling van de kinderen. De groep was namelijk nog erg jong en sociaal-emotioneel niet sterk. De oudere kleuters, waren nog niet zo ver ontwikkeld en een aantal huilden bijvoorbeeld nog snel als ze een conflict met een ander kind hadden of iets niet direct lukte.

Door kinderen te observeren vorm ik een beeld van de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling. Ik kijk naar hoe ze reageren op anderen, of ze initiatief nemen, leiding nemen of volgen en hoe ze reageren in conflictsituaties.