Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Primair Opvoedingsmilieu (het gezin)

Bewijs Primair Opvoedingsmilieu (het gezin)

Het primaire opvoedingsmilieu: Het gezin.

 

Gezin: Iedere duurzame samenlevingsvorm van één of meer volwassenen en één of meer kinderen. Het gezin is en blijft het belangrijkste opvoedingsmilieu van het kind.

De ouder-kind relatie wijzigt zich naarmate het kind de fasen van zuigeling, kleuter, schoolkind, puber en adolescent doormaakt.

 

Democratische gezin: Er is geen sprake van een dominerende vaderfiguur; man en vrouw zijn gelijkwaardig, ouder wordende kinderen hebben meer zeggenschap in eigen en gemeenschappelijke zaken.

Modern gezin: Omvat minder generaties en telt minder kinderen dan vroeger. Het wordt ook wel kerngezin genoemd, bestaand uit man, vrouw, en één of twee kinderen.

 

Het onderscheidt van socialisatietypen op grond van milieuverschillen:

Positionele roltype: vertonen vader, moeder en kind ieder een eigen rolgedrag dat ontleend is aan hun formele positie in het gezin.
Personele roltype: Het rolgedrag wordt bepaald door de sociale, affectieve en cognitieve kenmerken en behoeften van de gezinsleden. Er is geen vast patroon van positioneel onderscheiden rollen.

 

Schoolweerbaar kind: Een kind dat zich op elke school weet te redden.

Schoolkwetsbaar kind: Een kind is voor zijn schoolvorderingen erg afhankelijk van de leerkracht, de didactische methoden, de groepsgrootte en andere onderwijscondities.