Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Normen en Waarden

Bewijs Normen en Waarden

Naar aanleiding van een stuk wat ik gelezen heb in Meer dan onderwijs op pagina 47 t/m 49 heb ik dit verslag geschreven. Waarden zijn opvattingen en ideeën die vrij algemeen erkend en richtinggevend zijn, die zin geven aan ons handelen en dus zinvol zijn om na te streven.

 

Waarden zijn oordelen gebaseerd op een idee over wat goed en slecht is, ze verwijzen naar concepten van het goede leven. Waarden zijn geen persoonlijke voorkeuren gebaseerd op smaak, maar min of meer geëxpliciteerde en uitgewerkte ideeën over hoe iemand zich verhoudt tot zijn of haar omgeving. (...) Deze waarden sturen het gedrag. (Veugelers, 2003)

 

Belangrijke waarden in Nederland zijn:

  • Vrijheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Gelijkwaardigheid
  • Eerlijkheid
  • Vrede
  • Gezondheid
  • Vriendschap

 

Waarden laten zien wat iemand belangrijk vindt. Als leraar is het belangrijk om de waarden van de leerlingen te respecteren. Dit geldt ook voor de normen. Normen zijn richtlijnen of voorschriften voor het gedrag en worden ook wel sociale conventies genoemd.

Waarden en normen kunnen groeps- en/of cultuurgebonden zijn, bijvoorbeeld het verschil tussen schaamte en schuldculturen. Van onze westerse cultuur die op het individu gericht is wordt gezegd dat het een schuldcultuur is. Aziatische culturen zouden schaamteculturen zijn, waarbij het vooral belangrijk is dat je je zelf beheerst en je emoties niet laat gaan.
Waarden en normen kunnen ook tijdsgebonden zijn, vroeger moest men vooral gehoorzamen nu wordt kinderen geleerd om mondig te zijn en een eigen mening te geven. Belangrijk voor mij als docent is om ervan bewust te zijn dat normen en waarden thuis aangeleerd worden en dit kan verschillen van mijn eigen normen en waarden.