Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Intercultureel onderwijs

Bewijs Intercultureel Onderwijs

Nederland is multicultureel. Ik ben opgegroeid in Amsterdam Zuid-Oost en heb als kind al kennis gemaakt met verschillende culturen. Vanuit mijn opvoeding heb ik geleerd dat iedereen gelijk is. Ik kan erg fel reageren wanneer mensen discrimeren of mensen van andere culturen anders behandelen. Culturele groepen moeten wat mij betreft emanicperen, geaccepteerd worden, zodat er meer gelijkwaardigheid in de in samenleving komt.
Ik ben het eens met het volgende stuk wat ik in Meer dan Onderwijs op pagina 45 heb gelezen:

 

Het onderwijs moet de nadruk leggen op de vorming van leerlingen die, ongeacht hun afkomst, moeten leren om te gaan emt verschillende culturen in de samenleving. Dit betekent onder andere dat er kennis moet zijn van (etnische) verschillen tussen mensen. Het gaat uiteindelijk om het tot stand komen van een multiculturele samenvling en het tegenaan van discriminatie en rascisme. We kunnen hierbij de volgende doelen onderscheiden:

  • het verwerven van kennis en inzicht in de achtergronden en cultuur van verschillende etnische groepen en inzicht in waarden, normen en gewoonten;
  • het werken aan de houding van de leerlingen waarbij het leren samenleven voorop staat;
  • het voorkomen van vooroordelen, racisme en discrimatie

 

Samenleven is het kernbegrip voor mij. Dit betekent respect hebben voor elkaars verschillen. Daarbij denk ik dat je door intercultureel onderwijs ook een wederzijdse aanpassing tot stand zou kunnen brengen. Wanneer we in Nederland een meer open houding hebben kunnen we meer leren van andere culturen (die er in grote mate zijn in bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam). En aan de andere kant vind ik dat het ontstaan van zwarte scholen en wijken waarin alleen allochtone mensen wonen moet worden tegenaan. Ik geef extra gymles op de Dapperschool, een zwarte school in een buurt waar overwegend mensen van buitenlandse afkomst wonen. Hierdoor blijven zij vooral in hun eigen cultuur leven en mengen zij zich moeilijk met de Nederlandse cultuur. Hierdoor kan er onbegrip ontstaan voor elkaars normen en waarden. Hierdoor kunnen we nooit goed samenleven in onze multiculturele samenleving. Dus gemengde scholen, een open houding en intercultureel onderwijs!