Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Complimenten geven

Bewijs Complimenten geven

Het onderstaande artikel komt uit het blad j/m Ouders en heb ik gevonden op hun website:

http://www.jmouders.nl/Themas/Opvoeding/Opvoedstijlen/Complimenten-geven-en-prijzen.htm

 

 

Complimenten en prijzen

 

Met het geven van veel complimenten hopen ouders hun kind positief te stimuleren en hun zelfvertrouwen te sterken.
Deskundigen waarschuwen echter voor teveel goedbedoelde schouderklopjes. Onderzoek toonde aan dat teveel positieve bevestiging juist tot onderpresteren kan leiden. Als ouders het toch altijd ‘geweldig’ vinden wat hun kind doet, leert het kind geen moeite doen voor iets wat niet vanzelf gaat. Het leert niet dat succes een resultaat is van aanleg én inspanning. En dat ze dat laatste zelf in de hand hebben.

Hoe dan wel?
Goede complimenten:
- prijzen de inspanning, niet het intellect of het resultaat (‘Knap dat je het blíjft proberen’)
- zijn gericht op bepaald gedrag
- zijn eerlijk en ‘op maat’
- maken geen onderlinge vergelijking tussen kinderen

Tips
• Stimuleer het opdoen van nieuwe ervaringen, nieuwe dingen leren
• Prijs vooral de inspanning, niet het resultaat
• Erken samen dat je kind niet overal in kan uitblinken: falen mag
• Steun je kind onvoorwaardelijk als persoon, zonder link naar hun prestaties.