Joycehidding.jouwweb.nl
Home » 01-11-2010 Competentiebeschrijving 2. Attituden

01-11-2010 Competentiebeschrijving 2. Attituden

Attituden      Niveau 1

De student heeft een positief kindbeeld, is nieuwsgierig naar hun ideeën en ziet het kind in al zijn facetten. Hij stimuleert sociale interactie tussen kinderen. De student toont betrokkenheid bij verschillende normen en waarden in onze pluriforme samenleving.     

  

Een kind is nieuwsgierig en wil leren. Ieder kind is uniek en is positief. Dat is is mijn kindbeeld. Kinderen kunnen op verschillende wijzen naar de wereld kijken en het is erg interessant om erachter te komen op welke manier zij dat doen. Ook is het interessant om achter de leerstijl van een kind te komen. Je kunt een denker bijvoorbeeld anders stimuleren dan een dromer. Wanneer je hier bewust van bent kun je onderwijs op maat geven en je uitleg aanpassen aan de leerstijl van het individu. Je kunt natuurlijk niet alles aanpassen aan iedereen, en kinderen moeten naar mijn mening ook op verschillende manieren kunnen leren en informatie kunnen verwerken.

Maar het is wel erg goed als je als docent een beeld hebt van de leerstijlen in de klas.

 

Tijdens de lessen varieer ik met werkvormen die een beroep doen op de verschillende leerstijlen. Bij sommige opdrachten kies ik ook voor om de opdracht in groepjes te laten uitvoeren. Zo stimuleer ik sociale interactie tussen leerlingen en laat ik hen kennismaken met verschillende manieren van leren.
Dit stimuleren van samenwerken heb ik ook aangetoond bij compentie 1. interpersoonlijk competent. In een stuk uit mijn essay, wat ik voor ALO geschreven heb ga ik hoe ik leerlingen laat samenwerken en waarom ik dat doe.

De verschillende normen en waarden die kinderen mee hebben gekregen vanuit huis respecteer ik. Ik vind het interessant om verschillen tussen culturen te ontdekken.
Ik vind het voor kinderen ook het ideaals wanneer zij in een gemengde klas zitten met verschillende culturen. Zo leren ze van elkaar dat er ook anders over bepaalde normen en waarden gedacht kan worden.
Tijdens mijn stages op de ALO heb ik er ook bewust voor gekozen om op verschillende scholen les te geven.
Ik heb stagegelopen op scholen in de Bijlmer, Amsterdam- Oost, Amsterdam Oud Zuid en heb daar veel verschillen gezien.
Ik geef ook extra gymles aan kinderen met overgewicht van basisschool de Dapper in Amsterdam-Oost. Dit is een zwarte school en ik zie dat kinderen daar anders met elkaar omgaan dat de kinderen van de Kinkerbuurtschool. Ik vind het erg interessant om deze verschillen te ervaren.

 

 

Attituden      Niveau 2

De student waardeert verschillen tussen kinderen als positief uitgangspunt voor hun individuele en gezamenlijke ontwikkeling en waardeert de inbreng van kinderen.

De student toont zich bewust van zijn voorbeeldfunctie als cultuurdrager en als cultuuroverdrager met betrekking tot waarden en normen.

 

 

Attituden      Niveau 3

De student waardeert de inbreng van de kinderen, is nieuwsgierig naar hun ideeën en complimenteert hen regelmatig. Hij stimuleert samenwerking en sociale interactie tussen alle kinderen in de klas.

De student stimuleert en inspireert de kinderen om kritisch na te denken over hun opvattingen en gedrag en om daarover in de groep te communiceren. Hij is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en weet deze ook bij kinderen te stimuleren.