Joycehidding.jouwweb.nl
Home » 2. Pedagogisch competent

2. Pedagogisch competent

 De compenties die ik behaald heb ik bewijs ik op de pagina's kennis, vaardigheden en attituden.
Daarin zijn de competentiebeschrijvingen te vinden per niveau en de daarbij horende bewijsstukken.

 

Hieronder staat het overzicht van behaalde competenties tot nu toe.

 

Interpersoonlijk

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Kennis

 

 

 

Vaardigheden

   

 

Attituden

   

 

    
 

Niveau

 

 

 

 


 Niveau behaald 
 Niveau behaald (eigen inschaling)
 Niveau gedeeltelijk behaald
 Niveau nog niet behaald

 

 

Ik ben pedagogisch competent
Een sterke kant van mij als docent is dat ik duidelijk ben naar leerlingen en hen structuur bied in de klas. Door helder te zijn in mijn verwachtingen naar leerlingen en een duidelijk klassenmanagement uit te voeren creëer ik een veilige leeromgeving.
Ik benader leerlingen vanuit een positieve grondhouding en ik heb een vriendelijke uitstraling naar hen. Ik heb een vriendelijke stem en zorg er regelmatig voor dat ik op gelijke hoogte met mijn leerling ben wanneer hij/zij mij om hulp vraagt. Ik spreek leerlingen aan op hun gedrag en waardeer hen als persoon. Iedereen is welkom in de klas en ik heb aandacht voor de verschillen tussen leerlingen. Door dit te bespreken in de klas leer ik leerlingen op te respectvolle om te gaan met de verschillen en te kijken naar elkaars kwaliteiten. Ik toon samen-gedrag, hiermee bevorder ik zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen als groep en als individuen. Ik vraag leerlingen regelmatig om te reflecteren over hun gedrag en over wat zij van zichzelf verwachten of willen leren. Hiermee daag ik hen uit om zelf initiatief te nemen voor het leren en geef ik hen ruimte om daarin zelfstandig keuzes te maken.

 

Het creëren van een positief pedagogisch klimaat is een zeer belangrijk punt voor mij als docent. Vanuit een positief pedagogisch klimaat kan ik leerlingen aanspreken op hun gedrag en leren leerlingen ook elkaar aan te spreken op gedrag. Daarnaast werken we vanuit de positieve kanten en kwaliteiten van elkaar en stimuleren we elkaar om te ontwikkelen en te leren. Ik kan mijn enthousiasme en vertrouwen in leerlingen overbrengen en daarmee leerlingen een competent gevoel geven. Door mijn interpersoonlijke en pedagogische kwaliteiten kan ik een positief pedagogisch klimaat creëren waarbij leerlingen zich welkom voelen.