Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Sturing

Bewijs Sturing

Als docent kan ik verschillende vormen sturing inzetten: leraar-gestuurd, gedeelde sturing en leerling-gestuurde vormen. Het afwisselen van deze vormen is naar mijn mening erg belangrijk. Afhankelijk van het type onderwijs wordt er een bepaalde sturing meer gevraagd.

 

Verschillende vormen van sturing in groep 5  bij regulier onderwijs

Tijdens de stage op een reguliere basisschool heb ik gewerkt met de verschillende vormen van sturing. Toch heb ik vooral leraar-gestuurd en gedeelde sturing gebruikt. Bij een klassikale over het maken van Egyptische maskers gaf ik per stap aan wat er gebeuren moest. In de lesvoorbereiding maskers maken is te lezen hoe dit aan heb gepakt. Ik gaf een gestructureerde instructie en gaf leraar-gestuurd les. Voor deze les was het erg praktisch om dit om deze wijze te doen. Met 24 kinderen tegelijk een masker maken met gescheurde kranten en behangplaksel vraagt om een strakke organisatie. Daarom was het voor mij en de leerlingen het prettigst als ik de leiding nam om structuur aan te bieden.

 

Wanneer de les op verschillende niveaus gegeven werd koos ik vaker voor gedeelde sturing. Ik heb bijvoorbeeld tijdens een rekenles een verlengde instructie gegeven aan een aantal kinderen. De rest van de klas was dan zelfstandig aan het werk. Nu bood ik aan een aantal kinderen meer hulp voor de leerstof en gaf de anderen die deze hulp niet nodig hadden ruimte om zelfstandig te werken. In de lesvoorbereiding verhaalsommen is te lezen op welke manier ik dat gedaan heb.

 

In groep 5 heb ik leerling-gestuurd lesgeven vooral gebruikt bij het zelfstandig werken. De leerlingen waren eigenlijk altijd met hetzelfde onderwerp bezig, maar konden dan wel op hun eigen niveau werken. Dan wel in de methode of met mijn werkbladen. Ik denk dat vooral de afwisseling ook voor de leerlingen belangrijk is. Het is prettig om je eigen werk op je eigen niveau te kunnen doen, maar gezamenlijk een activiteit doen kan ook zorgen voor ontspannen of gezamenlijke betrokkenheid bij de les. Ik heb bijvoorbeeld ook een rekenles een keer op een andere manier gedaan. Normaal werkten ze dan na instructie zelfstandig en vaak uit hun methodeboek. Tijdens een les over meten heb ik dat anders gedaan en een quiz met de leerlingen gedaan. De quizzen die ik met de leerlingen deed zijn te zien door op quiz groepjes en quiz individueel te klikken. Dit is ook een leraar-gestuurde vorm, maar met een minder strakke organisatie dan bij het maskers maken. 

 

Verschillende vormen van sturing in groep 1/2 bij ontwikkelingsgericht onderwijs

Tijdens de stage in groep 1/2  op een OGO school heb ik geleerd om meer leerling-gestuurd les te geven. De visie is dat door leerlingen meer te betrekken bij het onderwijs dit leidt tot betere leerresultaten. Mijn doel was ook altijd om leerlingen te motiveren, zodat zij betrokken waren bij de leeractiviteiten. Ik heb bijvoorbeeld met leerlingen een gesprekje gehad over een speelhuis en dit wilden zij toen zelf namaken. Dat was voor mij prettig was zo had ik op een leerling-gestuurde wijze ervoor gezorgd dat ik de activiteit kon uitvoeren die ik wilde. Echter verliep het niet zoals ik van te voren verwachtte. De leerlingen kozen zelf het materiaal uit en lieten hun fantasie de vrije loop. Uiteindelijk hadden ze hun eigen speelkasteel gemaakt. Uit dit voorbeeld blijkt dat ik door leerling-gestuurd les te geven de leerlingen zelf het leerproces heb laten vormen. Ik vond dit een mooi proces.

 

Ik kreeg van de stagedocent als aandachtspunt dat ik moest bedenken waarom het voor het kind interessant zou zijn om een bepaalde activiteit te doen. Bij al mijn lessen heb ik dus over de interesse van het kind nagedacht om betrokkenheid te bevorderen. Ook heb ik voor een gymles kinderen zelf een speeltuin laten ontwerpen in de speelzaal. Ik heb toen alleen gekeken of de situatie veilig was. In de ochtendplanning met speeltuin ontwerpen is te lezen op welke wijze ik de leerlingen heb gestimuleerd.

 

Naast het leerling-gestuurd lesgeven heb ik ook regelmatig gedeelde-sturing gebruikt. Een voorbeeld van gedeelde-sturing is te lezen in de ochtendplanning met lesopdracht jezelf kleien. Dit deed ik vooral wanneer ik een activiteit met een klein groepje deed. De rest van de klas was dan zelfstandig aan het werk. Soms wisselde ik dan van gedeelde-sturing naar leraar-gestuurde momenten. Bijvoorbeeld bij de overgangen van de ene naar de andere les.