Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Grip op de groep

Bewijs Grip op de groep

Door het lezen van Grip op de groep ben ik bewuster geworden van de kenmerken van een postieve en negatieve groep en wat ik als docent daar aan kan doen. De koppeling tussen adaptief onderwijs wordt in het boek regelmatig gemaakt. Ik ken de theorie hierover en eigenlijk heb ik in het boek weining nieuwe informatie gevonden over het beïnvloeden van communicatiepatronen. De informatie die in boek naar voren komt, zoals in deze samenvatting, was voor mij niet heel vernieuwend.
Tijdens de pedagogiek lessen had ik geleerd over de verschillende fasen die een groep doorloopt en het belang van het ontstaan van een positieve in plaats van negatieve groep. Ook wist ik dat het belangrijk dat het erg lastig was voor een docent om de sfeer van een negatieve groep om te zetten naar positief.

 

Toch vond ik het wel nuttig om het boekje te lezen. Juist doordat het al vrij bekend was voor mij was het makkelijk om te lezen en kon ik de informatie goed in mij opnemen. Als aankomend docent ben ik mij nu wel zeer bewust van het effect op het leren van een negatieve/positieve groep. Het boekje heeft mij overtuigd om altijd aan het begin van het jaar te investeren in de groepssfeer. Een aantal van de oefeningen die in het boek genoemd worden zijn voor mij bekend, zoals namenspel, blindemannetje omdat ik dit ook wel eens in gymlessen heb gedaan. Het belang daarvan is mij nu wel nog duidelijker. Juist door dat soort simpele spelletjes of bijvoorbeeld het samen bespreken van de normen in de klas kunnen wel bijdragen aan positieve groepsvorming.
Na het lezen van het boek voel ik mij competent om groepsgedrag te herkennen en weet ik wat ik kan doen om de groep naar een positieve groep te sturen in het begin, en weet ik vooral het belang daarvan.