Joycehidding.jouwweb.nl
Home » 1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent

De compenties die ik behaald heb ik bewijs ik op de pagina's kennis, vaardigheden en attituden.
Daarin zijn de competentiebeschrijvingen te vinden per niveau en de daarbij horende bewijsstukken.

 

Hieronder staat het overzicht van behaalde competenties tot nu toe.

 

Interpersoonlijk

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Kennis

 

 

 

Vaardigheden

   

 

Attituden

   

 

    
 

Niveau

 

 

 

 


 Niveau behaald 
 Niveau behaald (eigen inschaling)
 Niveau gedeeltelijk behaald
 Niveau nog niet behaald

 

 

Ik ben interpersoonlijk competent

Mijn interpersoonlijke kwaliteiten maken mij een goede docent. Ik heb een natuurlijke manier van leiding geven waarbij groepen mijn leidende rol willen volgen. Dit komt onder andere door mijn duidelijkheid naar leerlingen. Ik spreek uit wat ik van hen verwacht en ben zelf voorspelbaar in mijn handelingen.

Naast mijn duidelijkheid ben ik vriendelijk en heb ik een open houding. Door mijn uitstraling en open houding durven leerlingen naar mij toe te komen en om hulp te vragen of iets te vertellen. Ik geef ruimte aan leerlingen om zichzelf te zijn en luister naar hun mening. Door hen vragen te stellen en open te staan toon ik een betrokken houding.

 

Door mijn betrokken en open houding kan ik een positieve sfeer in de klas creëren waarin iedereen zich veilig voelt. Door te werken met coöperatieve werkvormen begeleid ik leerlingen om ook een open houding aan te nemen en met elkaar te leren samenwerken. In de klas werken we ook samen en geef ik leerlingen ruimte om mee te denken over de lessen en over hoe zij het beste kunnen leren, wat is daarvoor nodig?

 

Ik ben sterk in het leiden van de groep en kan ook mijn gedrag aanpassen en meer volgend zijn. Door mijn rollen als leerkracht te variëren in leidend, sturend, volgend of begeleidend is er ruimte voor inbreng van de leerling. Hiermee leer ik de leerlingen dat zij ook zelfverantwoordelijk zijn voor hun leerproces en kunnen meedenken over hun leerproces. Zij weten dat ik open sta voor hun suggesties en hen daar ook de ruimte voor geef.

 

Wanneer een leerling te veel ruimte neemt, of zich niet aan gemaakte afspraken houdt kan ik de leerling corrigeren. Door mijn kwaliteit om duidelijk te zijn kan ik goed verwoorden wat de leerling anders hoort te doen. Ik spreek leerlingen aan op hun waarneembare gedrag en blijf altijd vriendelijk naar de persoon. Vanuit mijn positieve grondhouding stimuleer ik deze leerling vervolgens om positief gedrag te vertonen.

 

Voor mij is de interpersoonlijke competentie zeer belangrijk. Ik bouw een band op met mijn leerlingen en ga een samenwerking met hen aan. Wanneer de samenwerking tussen mij en de groep en individuele leerlingen goed is kunnen wij meer bereiken. Mijn leerlingen voelen zich prettig in mijn klas en durven zichzelf te zijn. Dat ben ik ook. Daarmee ben ik een voorbeeld naar mijn leerling en daarnaast laat ik zien op welke manier je met elkaar omgaat. Mijn interpersoonlijke competentie zorgt ervoor dat er een positieve sfeer in mijn klas is.